• Zuccarellostiftelsen

  Idrett og Trening, Legater, stiftelser og fond

  Vi jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.
  MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 120 ansatte, 1300 studenter og ca. 50 på doktorgradsprogrammet (ph.d.) Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.
 • Verdensdagen for psykisk helse

  Non-profit -/ interesseorg.

  Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober og er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse. Kampanjen markeres av kommuner, skoler, arbeidsplasser og organisasjoner mellom uke 39-42 hvert år.  I 2021 var det rekord med mer enn 3100 markeringer over landet.  Målet med kampanjen er å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse, og mobilisere til tiltak for den psykiske folkehelsa. Mental Helse koordinerer kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Les om årets kampanje og registrer din markering Vi trenger hverandre. #løftblikket
 • Anthonstiftelsen

  Legater, stiftelser og fond

  Det deles årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom.
 • Det meste av overnevntes fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk. Stipendet vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov.Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling. Formål: Å yte støtte til unge, evnerike og ubemidlede personer med tilknytning til Sunnmøre som ønsker utdannelse i inn- og utland innen handel og/eller håndverk.   Ta gjerne kontakt ved spørsmål!Næringsforeningen – Ålesundregionenv/ Rådgiver Malin N. FørdeNotenesgt. 1, 6002 Ålesund Telefon: 70 11 65 20E-post: post@aalesund-chamber.no
 • Noram

  Non-profit -/ interesseorg.

  Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en non-profit organisasjon som tilbyr stipendog gratis veiledning for studier i USA og Canada. Norge-Amerika Foreningen (NORAM) hjelper norske og amerikanske studenter gjennom å administrere, utdele og formidle stipend for utdanning. Siden 1919 har NORAM delt ut mer enn 5000 stipender for bachelor, master, PhD, post-doc, etterutdanning og arbeidsopphold.   Vi har følgende stipend: Partnersamarbeid med skoler på bachelornivå med stipend Stipend til graduate studier og forskning i USA Stipend for studier og forskning i Norge Stipend for arkitekter og ingeniører
 • H.P. Petersens Legat

  Legater, stiftelser og fond

  H.P.Petersens Legat ble opprettet i 1969 av Wilfred Petersen, sammen med brødrene Astolf og Leo. Første utdeling ble gjort i 1971. Brødrene var særlig opptatt av å gi stipend til personer som hadde vært ute i jobb og som valgte videre høyere utdanning, eller personer med håndverksutdannelse som gikk videre til en praktisk høyere utdanning.
 • Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

  Legater, stiftelser og fond

  Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen ble etablert av den norske og den tyske regjeringen i år 2000 på initiativ av Thorvald Stoltenberg og den tyske politikeren Egon Bahr. Stiftelsen bærer navnet til forbundskansleren og fredsprisvinneren Willy Brandt som gjennom hele sitt liv arbeidet for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner. Stiftelsen er partipolitisk nøytral og har bred politisk støtte, noe som også kommer til uttykk ved at styret består av tyske og norske politikere fra forskjellige partier. Stiftelsens formål er å fremme forbindelsene mellom Norge og Tyskland ved å styrke gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur, språk, miljøvern og næringsliv i de to land. I tråd med dette støtter stiftelen norsk-tyskeprosjekter, organiserer arrangementer i begge land og deler hvert år ut Willy Brandt-prisen til en person eller institusjon i hvert land som i særlig grad har gjort en innsats for de norsk-tyske forbindelser.
 • Kari Thrane-Steens stiftelse

  Legater, stiftelser og fond

  Kari Thrane-Steens Stiftelse gir økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi. Stiftelsens utdanningsstipend deles ut hvert år til ungdom som er mellom 17 og 30 år og som planlegger utdannelse utover fullført VG1. Det gis stipend til både fullføring av videregående, til universitets-/høyskolestudier og til opphold på folkehøyskole.  I Stiftelsen er vi opptatt av å fremme selvstendighet blant unge mennesker, og vi oppfordrer søkere til å skrive litt om seg selv og sin livssituasjon, slik av vi forstår hvordan stipendet kan komme til nytte for deg. 
Stipender, legater, fond og offentlige støtteordninger
Få hjelp til å realisere ditt prosjekt - søk midler som privatperson, forening / organisasjon eller bedrift
Vis alle kategorier 
Tilskudd og stipender
3.558 støtteordninger
Vis alle støtteordninger
Stiftelser og givere
Bli kjent med organisasjonene
Vis alle givere
Artikler for din hjelp
358 Artikler
Vis alle artikler