Få støtte til å gjennomføre
ditt prosjekt
Utforsk legater og stipender
Send søknad direkte
 • Johan Jørgen Holst Minnefond

  Legater, stiftelser og fond

  Johan Jørgen Holst Minnefond ble etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og er på 10 000 dollar i året. Stipendet tildeles én norsk student for inntil 4 års studier i statsvitenskap ved Columbia College i New York.
 • Verdensdagen for psykisk helse

  Non-profit -/ interesseorg.

  Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, som markeres den 10. oktober. Siden 1992 har Verdensdagen bidratt til økt åpenhet om psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag og skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden. Psykisk helse og lidelser er fortsatt tabu i mange land. Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta. Her i landet er det alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år. I 2018 var det ny rekord, med over 1500 arrangementer på landsbasis.   Verdensdagen i andre land Verdensdagen for psykisk helse markeres nå i over 150 land fra Argentina til Sør-Afrika, og Yemen til Nederland. I Skottland arrangerer de faktisk en egen Mental Health Arts and Film Festival med fokus på sammenhengen mellom mental helse og det kreative sinn. Flere steder har de markeringer som varer en hel uke med forskjellige typer arrangementer, for eksempel i Irland og på New Zealand.   Mange måter å markere på Markeringene i Norge er av stor variasjon og kreativitet. Alt fra enkle stand på gata med informasjon og kaffeutdeling, fagdager på arbeidsplasser, til flere uker med fokus på psykisk helse på skoler, festivaler, eller egne kunst og fotoutstillinger. I Norge har også fysisk aktivitet gjennom blant annet ’Gå for åpenhet’ turmarsjer, gapahuksamlinger og løp vært en viktig del av de faste innslagene for markeringen av Verdensdagen.
 • Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å ta en mastergrad eller PHD ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder. Du kan søke Aker Scholarship et år før studiestart (eller eventuelt samme høst som du starter på studiet). Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet.  Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet.  Vi støtter studier ved følgende universiteter: Caltech, MIT, Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS)
 • Zuccarellostiftelsen

  Idrett og Trening, Legater, stiftelser og fond

  Vi jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.
 • Anthonstiftelsen

  Non-profit -/ interesseorg., Legater, stiftelser og fond

  Det deles årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom.