• Zuccarellostiftelsen

  Idrett og Trening, Legater, stiftelser og fond

  Vi jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.
 • Aase og Bernt Ingvaldsens legat

  Legater, stiftelser og fond

  Aase og Bernt Ingvaldsens legat deler hvert år ut økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne, bosatt i Buskerud. Både enkeltpersoner og  institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne kan søke. Legatet oppfordrer søkerne til å skrive litt om seg selv, hva støtten fra legatet skal benyttes til - og hvordan dette vil komme til nytte for deg.   Organisasjonsnummer: 977113091 Vedtekter: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/977113091.PDF?rand=643
 • Fotograf Schrøders Stiftelse

  Legater, stiftelser og fond

  Fotograf Schrøder ble startet i 1907 av Alf Schrøder, og var det eldste og største fotografiske atelier i Trondheim. Etter hans bortgang i 1951 ble virksomheten videreført av sønnen Eilif Schrøder og datteren Rakel Schrøder. Stiftelsen ble opprettet etter søsknenes bortgang i 1967, og formålet er å yte økonomisk støtte til kulturhistorisk registrerings-, oppbevarings, og utviklingsarbeid på fotografisk grunnlag. I tillegg ytes gaver til allmennyttige, humanitære eller sosiale formål i Trøndelag.
 • Anthonstiftelsen

  Legater, stiftelser og fond

  Det deles årlig ut midler til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter. Legatets hovedlinje er å støtte tiltak til fordel for barn og ungdom.
  MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 120 ansatte, 1300 studenter og ca. 50 på doktorgradsprogrammet (ph.d.) Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.
 • H.P. Petersens Legat

  Legater, stiftelser og fond

  H.P.Petersens Legat ble opprettet i 1969 av Wilfred Petersen, sammen med brødrene Astolf og Leo. Første utdeling ble gjort i 1971. Brødrene var særlig opptatt av å gi stipend til personer som hadde vært ute i jobb og som valgte videre høyere utdanning, eller personer med håndverksutdannelse som gikk videre til en praktisk høyere utdanning.
 • Det meste av overnevntes fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk. Stipendet vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov.Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling. Formål: Å yte støtte til unge, evnerike og ubemidlede personer med tilknytning til Sunnmøre som ønsker utdannelse i inn- og utland innen handel og/eller håndverk.   Ta gjerne kontakt ved spørsmål!Næringsforeningen – Ålesundregionenv/ Rådgiver Malin N. FørdeNotenesgt. 1, 6002 Ålesund Telefon: 70 11 65 20E-post: post@aalesund-chamber.no
 • Stiftelsen Stavanger Havnemisjon

  Legater, stiftelser og fond

  Stiftelsen Stavanger Havnemisjon gir støtte til sosiale og veldedige formål, både til drift og prosjekt, som drives i regi av både organisasjoner, stiftelser, lag, foreninger og private i kommunene Stavanger, Randaberg, Strand, Sandnes og Sola. Stiftelsen forvalter verdiene i samsvar med evangeliet etter Matteus kapittel 25, vers 35 og 36» følgende: For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jegvar fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg varsyk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.  Stiftelse har sitt utspring fra Stavanger Havnemisjon. Ovenstående ble lest opp i stiftelsesmøte og var en stor del av grunnlaget misjonsorganisasjonen ble stiftet på. Vi oppfordrer spesielt kristne lag og organisasjoner til å søke.
 • Kari Thrane-Steens stiftelse

  Legater, stiftelser og fond

  Kari Thrane-Steens Stiftelse gir økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi. Stiftelsens utdanningsstipend deles ut hvert år til ungdom som er mellom 17 og 30 år og som planlegger utdannelse utover fullført VG1. Det gis stipend til både fullføring av videregående, til universitets-/høyskolestudier og til opphold på folkehøyskole.  I Stiftelsen er vi opptatt av å fremme selvstendighet blant unge mennesker, og vi oppfordrer søkere til å skrive litt om seg selv og sin livssituasjon, slik av vi forstår hvordan stipendet kan komme til nytte for deg. 
 • Noram

  Non-profit -/ interesseorg.

  Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en non-profit organisasjon som tilbyr stipendog gratis veiledning for studier i USA og Canada. Norge-Amerika Foreningen (NORAM) hjelper norske og amerikanske studenter gjennom å administrere, utdele og formidle stipend for utdanning. Siden 1919 har NORAM delt ut mer enn 5000 stipender for bachelor, master, PhD, post-doc, etterutdanning og arbeidsopphold.   Vi har følgende stipend: Partnersamarbeid med skoler på bachelornivå med stipend Stipend til graduate studier og forskning i USA Stipend for studier og forskning i Norge Stipend for arkitekter og ingeniører
Stipender, legater, fond og offentlige støtteordninger
Få hjelp til å realisere ditt prosjekt - søk midler som privatperson, forening / organisasjon eller bedrift
Vis alle kategorier 
Tilskudd og stipender
3.506 støtteordninger
Vis alle støtteordninger
Stiftelser og givere
Bli kjent med organisasjonene
Vis alle givere
Artikler for din hjelp
358 Artikler
Vis alle artikler