Lillehammer kommunes støtteordninger

Lillehammer kommune deler ut midler fra stipender, fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lillehammer kommune.

Les mer om Lillehammer kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Kulturstipend

Jobber du, eller din forening, med kultur i Lillehammer- og har du idéer for videreutvikling eller prosjekter? Da kan du søke årets kulturstipend!


Lillehammer kommunes kulturstipend skal tildeles lokale kulturaktører, personer eller institusjoner som er bosatt i Lillehammer kommune. Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling. Kulturstipendet er på kr. 25.000.

Årlig søknadsfrist er 1. oktober

Les mer og søk elektronisk her:

https://www.lillehammer.kommune.no/kulturstipend.6059562-442390.html

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
ALLEMED-tilskuddet

Kommunen ønsker å bidra til at flest mulig barn og ungdom får delta i sosiale felleskap og får en fritid de trives med. En del av kommunens arbeid med oppfølgingen av fritidserklæringen, er en tilskuddsordning som skal bidra til at organisasjoner lettere kan inkludere alle barn og ungdommer i sine aktivitetstilbud.

Hvem kan søke?
Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregistrene og ha aktive medlemmer mellom 6 og 18 år (bosatt i Lillehammer).

Hva kan dere søke tilskudd til?
Alle typer prosjekter og tiltak som bidrar til at flere barn og unge får delta i fritidsaktivitet jevnlig. I søknadsskjemaet må dere beskrive hva dere ønsker å bruke pengene på.

Tiltakene kan for eksempel være:

-Fadderordninger som gjør oppstarten lettere for nye medlemmer og familiene deres
-Økonomisk støtte som hjelper de som ikke ellers har råd til å delta
-Transportordninger
-Utstyr til utlån i organisasjonen
-Ny prosjekter som kan bidra til at flere barn og ungdom får delta i aktiviteten


Ønsker dere å finne ideer som passer akkurat deres organisasjon, kan det være lurt å ha en ALLEMED-dugnad før dere skriver søknaden deres. Les mer om ALLEMEDs tips og verktøy på allemed.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til inkludering, antirasisme, mangfold og dialog

Jobber du med mennesker og har en idé til et godt prosjekt som kan sørge for sterkere fellesskap og et mer inkluderende samfunn, men mangler finansieringen? Nå finnes det gode muligheter i tilskuddsordninger hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer om ordningen her:

https://www.lillehammer.kommune.no/tilskudd-til-inkludering-antirasisme-mangfold-og-dialog.6394300-172351.html

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdomstilskudd

Lillehammer ungdomsråd disponerer kr. 50.000 i året som rådet kan gi til formål som gagner de unge i Lillehammer.

Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner å søke om tilskudd til prosjekter og aktiviteter for ungdom i Lillehammer. Søknadskjema for ungdomstilskudd finner du her. Søknader som ikke bruker søknadsskjemaet blir ikke prioritert.

Hva kan du søke om tilskudd til?
Du kan søke om tilskudd til prosjekt, aktiviteter eller satsinger som involverer ungdom - enten som arrangører, deltagere eller på annet vis. For å få tilskudd må målgruppen for tiltaket være ungdom mellom 13 og 20 år i Lillehammer, og aktiviteten skal være rusfri. Du kan søke tilskudd til mange ulike prosjekter - det kan være til å arrangere LAN, lage magasin/radio, lage festival, holde kurs, aktivitetsgrupper, konserter, forestillinger - og mye annet.

Hva kan du ikke søke om tilskudd til?
Du kan ikke søke tilskudd til daglig drift av eksisterende aktiviteter. Du kan heller ikke søke tilskudd til aktiviteter eller tiltak som allerede er gjennomført.

Søknadsfrist:
Tilskuddet har løpende behandling. Søknader vil behandles av ungdomsrådet ved anledning, senest to måneder etter søknad. For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med Barbro Fossbakken.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kompensasjon for leie

Lillehammer kommune tildeler årlig kompensasjon for utgifter til leie av kultur- og idrettsanlegg for barne- og ungdomsaktiviteter.
 

Foreningene må være høre til i Lillehammer, og det gis kun kompensasjon for ordinær lokal aktivitet. Som barne- og ungdomsaktivitet regnes at minimum 50% av utøverne er aktive medlemmer og er under 20 år. Ordningen omfatter ikke kommersielle/profesjonelle barne- og ungdomstilbud eller egenaktivitet i selveide lokaler. Tilskuddet dekker ikke spesielle arrangements-/tekniske tjenester og utstyr knyttet til fremføring eller konkurranser.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis for hele det foregående regnskapsår. Foreningene må fremlegge revidert regnskap for faktiske utgifter til husleie/arenaleie. Det vil bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av søknadene hvorparaplyorganisasjoner innen idrett og kultur er høringsorgan.

Tilskuddet bekjentgjøres via kommunens hjemmeside og e-post til lag og foreninger registrert i kommunens foreningsregister. 

Søknadsfristen er 15. juni

Les mer og last ned søknadsskjema på lillehammer.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfondet

Lillehammer kommune disponerer årlig 450 000 kroner i næringsfondet. Størstedelen av dette deles ut i to ordinære tildelinger årlig, der Formannskapet er beslutningsmyndighet.

Hvordan søke?
Fondets ordinære søknadsfrister er 1.mars og 1.oktober. Det kan være aktuelt med tildelinger utenom disse fristene, men da må dette begrunnes særskilt.

Les mer og søk elektronisk:

https://www.lillehammer.kommune.no/naeringsfondet-i-lillehammer-kommune.5876273-469207.html

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post