Røyrvik kommunes støtteordninger

Raarvihken tjïelte - Røyrvik kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Røyrvik kommune.

Les mer om Røyrvik kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Røyrviks kommunevåpen er inspirert av det samiske solkorset
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler

Røyrvik kommune tildeler kulturmidler til lag og foreninger. Formålet er å stimulere lag og foreninger til aktivitet opp mot befolkningen i kommunen.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. oktober

Kriterier 2021
Lag og foreninger, som kan vise til store faste kostnader vil bli prioritert. (jfr vedtak i KKT). Dette er knyttet til at både 2020 og 2021 har vært ekstraordinære år i forhold til pandemien. Det har ført til at det har vært vanskelig å få gjennomført arrangement, som gir inntekter.

Følg med på royrvik.kommune.no for oppdatert informasjon og frister. Her finner du også elektronisk søknadsskjema.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemidler eller tippemidler er tilskuddsmidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a. til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca. 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan
 
• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på royrvik.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Røyrvik kommunes støtteordninger