Nordre Follo kommunes støtteordninger

Nordre Folle kommune deler ut tilskudd innen kultur, idrett, nærmiljøtiltak og andre kategorier. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nordre Follo kommune.

Les mer om Nordre Follo kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Nordre Follo - nær og nyskapende
Støtteordninger (6)
logo
Tilskudd til kultur

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan søke om:

-Grunn- og medlemstilskudd
-Ekstraordinært driftstilskudd
-Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser
-Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv.
-Arrangementstilskudd

Les retningslinjer og søk elektronisk her:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/Tilskuddsordninger/

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrett og friluftsliv

Ordningen gjelder frivillige lag og foreninger og stiftelser med idrett- og friluftslivsformål, som hører hjemme i Nordre Follo kommune.

Det kan søkes om:

-Grunn- og medlemstilskudd
-Ekstraordinært driftstilskudd
-Etableringstilskudd til nye lag og foreninger.
-Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv.

Les retningslinjer og søk elektronisk her:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/Tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Nærmiljøtiltak

Det kan søkes om tilskudd til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Tilskuddet kan brukes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak når søker i stor grad skal gjøre arbeidet ved dugnadsinnsats.

Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Følgende søknader prioriteres:

-Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
-Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.
-Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, naturfriluftsområder eller andre oppholdssteder.

Les mer og søk elektronisk her:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/Tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Prøv selv

På bakgrunn av egen idé, eller på eget initiativ, kan barn og unge søke om tilskudd for å planlegge og gjennomføre ideen/tiltaket. Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekke-verksted", hobby-verksted osv.

Midlene er for barn og unge i alderen 10-20 år, bosatt i Nordre Follo kommune. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke. Søker må oppgi minst en kontaktperson over 18 år i tillegg.

Søknader prioriteres etter:

-Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
-Aktiviteten/tiltaket er på barn og unges egne premisser. De har selv det fulle ansvaret. 

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist på «PRØV SELV»-midlene. Vi behandler hver søknad fortløpende i løpet av året.

Les mer og søk elektronisk her:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/Tilskuddsordninger/

Privatpersoner
logo
Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter

Alle barn og unge i alderen 6–18 år (eller så lenge de går på videregående skole) kan søke om tilskudd. Barnet må bo i Nordre Follo kommune og familien må ha en samlet årsinntekt som ikke overstiger
kr 400 000,- (etter skatt).

Hvordan søker du?
Du kan søke gjennom hele året.

Her finner du mer informasjon om organiserte fritidsaktivteter og hvordan du søker støtte:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/Organiserte-fritidsaktiviteter/

Privatpersoner
logo
Nils Jarle og Olav Olsens legat

Til diakonalt arbeid i prestegjeldene i Ski kommune, med særlig vekt på forebyggende arbeid for ungdom og andre grupper i utsatte miljøer. Til utdeling omkring kr 30.000.

Kontakt Nils Jarle Olsen Og Olav Olsens Legat:
Kirkevergen I Ski Birkelunden 4 1423 Ski
T: 64856110

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post