Malvik kommunes støtteordninger

Malvik kommune deler ut tilskudd til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Malvik kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Tilskudd til kulturformål

Lag og organisasjoner må ha tilhørighet og postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd. Det kreves også årsmelding, regnskap og medlemsliste.

Voksenorganisasjoner

Generelt til kulturorganisasjoner

 • Grunnstøtte på 3 000 kroner.
 • 60 kroner per aktive medlem


Korps

 • Grunnstøtte på 12 000 kroner.
 • 60 kroner per aktive medlem.


Kor

 • Grunnstøtte på 5 000 kroner.
 • 60 kroner per aktive medlem.


Teater

 • Grunnstøtte på 5 000 kroner.
 • 60 kroner per aktive medlem.


Malvik kulturråd

 • 5 000 kroner.


Barne- og ungdomsorganisasjoner 


Generelt

 • Grunnstøtte på 4 000 kroner.
 • 60 kroner per aktive medlem.Korps

 • Grunnstøtte på 16 000 kroner.
 • 60 kroner per aktive medlem.
Ved stiftelse av nye organisasjoner kan det gis en oppstartsstøtte på 3 000 kroner første året. Dette vil da kreve dokumentert stiftelse, bemannet styre og budsjett. Full uttelling først i andre driftsår. 

Søknaden er 1. mai, og leveres elektronisk.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrettsformål

Grunnbeløp
Alle aktive idrettslag tildeles et grunnbeløp på 2 000 kroner. 


Tilskudd underavdelinger
For hver aktiv underavdeling innmeldt i særkrets tildeles et tilskudd på 1 000 kroner. 


Tilskudd lag i serie
For hvert lag i påmeldt serie gis et tilskudd på 250 kroner.


Tilskudd per medlem mellom 7 og 25 år
Resten av det beløpet som i budsjettet er stilt til disposisjon for idrettsformål, fordeles prosentvis etter medlemslister over hovedlagets medlemmer mellom 7 og 25 år. Det gjelder ingen aldersbegrensning for handikappede medlemmer, et medlem teller kun en gang. Medlemstallet beregnes per 31 desember, året før søknaden sendes. I søknaden må regnskap og medlemslister legges ved. 


Ikke tilskuddsberettiget
Bedriftsidrettslag er ikke tilskuddsberettiget. 
Medlemskontigent
Alle lag som søker om kommunalt tilskudd skal ha en medlemskontigent på minst 20 kroner.


Tap av rett til tilskudd
Dersom et lag bevisst har levert inn feil antall medlemmer eller nekter å levere regnskap, kan laget miste retten til å søke om tilskudd inntil to år. 


Søknadsfristen er 1. mai, og levers elektronisk.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post