Gamvik kommunes legater og støtteordninger

Gamvik kommune tilbyr sine innbyggere flere legater, fond og offentlige tilskudd. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gamvik kommune.

Les mer om Gamvik kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Næringsfond

Gamvik kommune avsetter årlig midler det kan søkes om i tilknyttet til næringsutvikling i kommunen. Slike søknader behandles kun når søker har benyttet søknadsskjema som ligger på nettsiden www.regionalforvaltning.no. Ytterligere informasjon gis ved henvendelse til næringssjef Stein-Arild Olaussen på tlf 78496309 eller stein.arild.olaussen@gamvik.kommune.no


Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søkere

Her kan du sende inn søknader på støtteordninger som er utlyst på Regionalforvaltning.no. Aktuelle ordninger finner du i menyen til høyre eller under Støtteordninger i toppmeny.
Du må registrere deg som søker før du kan søke. Registrerte søkere kan gå direkte til Logg inn i menyen til venstre.
Nye brukere må registrere seg under Registrering i menyen til venstre.

Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som foretak, forening, stiftelse, kommune, regionalt fond el.
Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privatperson.


Forvaltere

Regionalforvaltning.no kan brukes av offentlige aktører til tilskuddsforvaltning, og er spesielt tilrettelagt for oppgaver og saksbehandling innen regional utvikling. Fagsystemet har funksjoner for å lyse ut ordninger, motta og behandle søknader, registrere utbetalinger og behandle rapporter.

Bedrifter og næringsliv
logo
Jens Rokcmann legat

Midlene tildeles skoleelever/studenter mellom 15 og 30 år som har vært bosatt i Gamvik Kommune de siste tre årene og som tar utdanning utover grunnskolenivå.

Legatet lyses ut på kommunens nettsider.

Søknaden må inneholde: Navn og fødselsdata. Opplysninger om hvilke type videreutdanning som gjennomføres. Søknaden må inneholde bekreftelse fra skolestedet samt søkerens kontonummer.

Søknaden sendes til:

Gamvik kommune
postboks 174

9770 MEHAMN

E-post: postmottak@gamvik.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post