Norges Handelshøyskoles fond og legater

Det foreligger to interne fond ved NHH i dag, NHHs fond til forskning og høyskolens beste og NHHs fond for utdeling av stipend/reisestipend.

Formål med interne fond er at avkastning skal brukes aktivt til stimuleringstiltak for å nå NHHs strategiske målsetninger, ved at det ytes tilskudd til ansatte og studentgrupper.

Det Faste Utvalg for fondstildelinger (FUF) er et faglig organ som har fått delegert fullmakt fra styret til fatte vedtak om tildelinger. 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Norges Handelshøyskoles fond og legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Norges Handelshøyskoles fond og legater

Søknadsfrist for tilskudd fra interne fond er 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

Det kan i første rekke ytes tilskudd til:

Tiltak som stimulerer forskning og forskningsformidling, deriblant:

-forsknings-/studieopphold ved anerkjente utenlandske institusjoner
-deltakelse på vitenskapelige konferanser og workshops


Arrangementer og aktiviteter som profilerer NHH på en god måte, deriblant:

-faglige arrangementer og aktiviteter i regi av institutt eller ansatte
-faglige arrangementer, f.eks. konferanser, i regi av studentgrupper
-sosiale arrangementer og aktiviteter, når tilbudet retter seg til alle, grupper av ansatte eller store grupper av studenter


Søknader fra vitenskapelig ansatte ved NHH sendes til det respektive institutt som lager en prioritert liste over søknader.

Listen sendes videre til Det faste utvalg for fondstildelinger, som gjør vedtak om tildeling.

Søknader i forbindelse med studentarrangement samordnes av NHHS, og økonomiansvarlig sender en samlet prioritert liste til behandling av Det faste utvalg for fondstildelinger.

Les mer på nhh.no

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norges Handelshøyskoles fond og legater

N
Mer informasjon om Norges Handelshøyskoles fond og legater vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Norges Handelshøyskoles fond og legater.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norges Handelshøyskoles fond og legater