Brønnøy kommunes støtteordninger

Brønnøy kommune tilbyr sine innbyggere ulike priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Brønnøy kommune.

Les mer om Brønnøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Et godt sted å leve og bo. Et godt sted å arbeide og besøke. Brønnøy er mulighetens kommune.
Støtteordninger (5)
logo
Spillemidler

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på bronnoy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Brønnøy kommunes kulturpris tildeles person(er), forening / organisasjon, eller institusjon som i det siste eller de seneste år har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller kulturarbeid. Prisen kan også tildeles den som gjennom lengre tid har gjort en betydningsfull innsats i kommunens eller landets kulturliv.

Forslag sendes til:

Brønnøy kommune,Rådhuset, 8905 Brønnøysund

eller: postmottak@bronnoy.kommune.no.

Følg med på bronnoy.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Næringspris
Brønnøy kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape eller skaffe nye varige arbeidsplasser i kommunen.

Forslag sendes til:
Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund

eller: postmottak@bronnoy.kommune.no.


Følg med på bronnoy.kommune.no for nominasjonsfrist.
Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kulturmidler

Det kan søkes midler til ulike kulturaktiviteter i Brønnøy kommune – herunder kulturvern, lokale kulturbygg, idrett og friluftsliv, og lekeplasser. I tillegg kan det søkes midler til ulike kunstuttrykk som musikk, teater, dans, litteratur samt større festivaler og kulturdager. Årlig søknadsfrist er 2. mai.

Det er utarbeidet et kort søknadsskjema, som ligger her på kommunens nettside. Til søknaden vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Ved elektronisk innsending – legges søknad og vedlegg som ett dokument. Husk også søkers adresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Søknaden sendes: postmottak@bronnoy.kommune.no.

Alternativt: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Søknadene behandles i junimøte til Driftsutvalg 1.

Eventuell utbetaling kan forventes innen 01.07.

Les mer og last ned søknadsskjema på bronnoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Næringsfond
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post