Kronprinsparets fond

Kronprinsparets Fond ønsker å motivere og legge til rette for at ungdom kan bruke sine muligheter og ta ut sitt potensial.

Foruten å motta økonomisk støtte, blir de utvalgte prosjektene invitert inn i et kompetansenettverk som gir dem en mulighet til å dele erfaringer og kompetanse.

Prosjektene skaper arenaer for mestring og deltakelse, gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og ikke minst delta i fellesskapet.

Teksten er hentet fra kronprinsparetsfond.no

Les mer om Kronprinsparets fond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vi tror på ungdom
Støtteordninger (1)
logo
Kronprinsparets fond

Hva skal Kronprinsparets Fond bidra til?
Visjonen vår er å styrke fellesskapet for ungdom, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Vi skal derfor bidra til at flere ungdommer fullfører skolegangen sin, får seg arbeid, har meningsfull fritid og ikke føler seg ensomme.

Kan man søke direkte om prosjektstøtte?
Nei. Kronprinsparets Fond støtter noen utvalgte prosjekter over lang tid. Alle økonomiske midler vi deler ut går til disse prosjektene.

Hva skal til for at mitt prosjekt kan bli del av porteføljen til Fondet?
Fondet gjør en større kartlegging av organisasjoner og prosjekter som arbeider for å styrke ungdom når det blir en ledig plass i porteføljen. Det skjer omtrent hvert andre eller tredje år. Prosjektene blir vurdert gjennom en grundig utvelgelsesprosess, før styret inviterer nye prosjekter et langsiktig samarbeid som en del av porteføljen til Kronprinsparets Fond. Det blir gjort kjent på sosiale medier når det åpnes for nye søknader.

Les mer på https://kronprinsparetsfond.no/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post