Tekna

Tekna er Norges største fagforening for de med mastergrad, og tilbyr blant annet juridisk bistand, faglige tilbud og nettverk over hele landet, samt en av landets beste bank- og forsikringsavtaler.

Har du, eller studerer du til, en master i naturvitenskap eller teknologi, kan du bli medlem i Tekna. 

Tekna følger deg gjennom studier, første jobb og hele yrkeslivet med relevante tjenester, kurs, faglige arenaer og juridiske og økonomiske medlemsfordeler. 

Les mer om Tekna
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Teknas masterstipend

Ønsker du å skrive en masteroppgave utenom det vanlige og trenger hjelp til finansiering? Som studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke om masterstipend på opptil 50 000 kr. Disse pengene vil kunne brukes til felt, ekskursjoner, foredrag av anerkjente forelesere, innkjøp av eksklusivt utstyr og mye mer. Det er du som setter grensene. 

Teknas masterstipend gis til:

  • Enkeltstudenter eller mindre grupper av studenter som skriver en naturvitenskapelig eller teknologisk masteroppgave det kommende året.
  • Masteroppgaver som omfatter et spesielt arbeid eller prosjekt, en studiereise, studieopphold eller lignende.

Stipend vil ikke bli gitt til:

  • Studenter som ikke er studentmedlemmer i Tekna.
  • Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir studiepoeng.
  • Studentekskursjoner som er en fast del av studieopplegg.
  • Studenter som tidligere har mottatt stipend fra denne ordningen.
  • Søkere med søknader som ikke tilfredsstiller minstekravene angitt nedenfor.
Privatpersoner
logo
Harald Boes stipend

Tekna Oslo avdeling deler hvert år ut inntil kr 100 000,- til medlemmer som søker støtte til "å øke sin egen og samfunnets kompetanse på et gitt fagområde/fenomen". 

Søknader som er innenfor retningslinjene, vil bli vurdert av styret i Tekna Oslo avdeling. Styret avgjør selv hvilke kriterier de vil vektlegge. Det være seg: aktualitet, samfunnsnytte, viktighet, innovasjon/ kreativitet, potensial og søkers behov. Det ligger ingen begrensning i disse kriterier. Rene utdanningsløp vil normalt ikke bli prioritert.

Styret kan velge å fordele stipendet på inntil 4 søkere. Stipendet dekker ikke lønn til søkere og alle kostnader som skal refunderes må dokumenteres med bilag.

Søkere må forplikte seg til å holde foredrag om sitt prosjekt ca. et år etter tildelingen. Dette gjøres på et internt arrangement i avdelingen: «Harald Boes aften».

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse

Dronning Mauds gate 15, Oslo