Anthonstiftelsen støttet i 2019 InterBridge AS – InterBridge Akademi
med 200 000 kroner
 


Om arbeidet vårt

InterBridge arrangerer et gratis, flerårlig arena for ungdom som vi kaller InterBridge Akademi. På samlingene fokuserer vi på blant annet inkludering, ulikhet, klima og bærekraft. Akademiet gir ungdommene mulighet til å bli proaktive endringsagenter som er tilpasningsdyktige og løsningsorienterte med bred kulturforståelse. Akademiene gjennomføres i stor grad av frivillige  blant annet fra tidligere deltagende ungdom.

  

Hva er hovedmålet med prosjektet?

InterBridge er en ideell start-up som tilbyr en unik lærings- og mestringsarena for ungdom uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn i alderen 12-18 år.

Beskrivelse av organisasjonen

InterBridge er en impact start-up som tilbyr lederskapsakademier drevet for og med ungdom.

Vi forbereder neste generasjon på fremtiden gjennom kunnskap, verktøy og nye relasjoner.

InterBridge er et ideelt selskap som er politisk og religiøst nøytralt.