Tjeldsund kommunes stipend og støtteordninger

Tjeldsund kommune tilbyr ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor eller jobber i Tjeldsund kommune.

Les mer om Tjeldsund kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Tjeldsundprisen

Forslags-/søknadsfrist er 15. oktober

Velkommen til å foreslå kandidater til Tjeldsundprisen for Tjeldsund kommune.

Søknad eller forslag sendes til post@tjeldsund.kommune.no

Retningslinjer og kriterier

1. Tjeldsund kommune sin pris, Tjeldsundprisen, deles ut hver år. Prisens størrelse fastsettes ved budsjettbehandling.
2. Tjeldsundprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag og foreninger, som står/har stått sentralt i kommunens kulturliv, idrett,       frivillighet, eller på annen måte har gjort seg fortjent til en hedersbevisning.
3. Samme person, lag/forening kan ikke motta prisen flere ganger for samme sak. 
4. Alle innbyggerne i Tjeldsund kommune inviteres til å foreslå kandidater.
5. Enhet for kultur og folkehelse foretar saksutredning, og Tjeldsund formannskap bestemmer hvem som skal motta prisen.
6. Utdeling foretas, hvis mulig, i kommunestyrets julemøte.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdomsstipend

Forslags-/søknadsfrist er 15. oktober

Søknad eller forslag sendes til post@tjeldsund.kommune.no

Retningslinjer og kriterier:

1. Tjeldsund kommune sitt Ungdomsstipend har som formål å støtte ungdommer innenfor alle kategorier av kultur, idrett og   ungdomsarbeid.
2. Stipendet deles ut hvert år etter søknad, og stipendbeløp fastsettes ved budsjettbehandling.
3. Stipendet kan gis til alle ungdommer bosatt i Tjeldsund kommune, som søker, og som har en god begrunnelse for sin   søknad, enten det gjelder kultur, idrett eller generelt ungdomsarbeid.
4. Enhet for kultur og folkehelse foretar saksutredning, og Tjeldsund formannskap bestemmer hvem som skal motta   stipendet.
5. Samme person kan ikke motta stipend mer enn en gang.
6. Utdeling foretas, hvis mulig, i kommunestyrets julemøte.
7. Mottaker av Ungdomsstipendet skal rapportere til Tjeldsund kommune innen ett år om hvordan stipendet har vært benyttet.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturformål

Etter søknad kan Tjeldsund kommune yte støtte til frivillige organisasjoner som driver, eller vil starte kulturvirksomhet.

Tilskuddstyper:

-Driftstilskudd til kultur, idretts og friluftsarbeid
-Aktivitetstilskudd - tiltak og prosjekter. 
-Støtte til dekning av utgifter til vann, avløp og renovasjon
-Støtte til utbedring av universell utforming


Tilskuddene omsøkes separat. Om det skal søkes på aktivitetstiskudd og dekning av utgifter til VAR, gjøres dette i to forskjellige søknader. 

Hvem kan søke:

Lag og foreninger som driver et aktivt kultur, idretts og friluftarbeid.

Søknad:

https://www.tjeldsund.kommune.no/skjema-a-aa.493268.no.html

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Tjeldsund kommunes stipend og støtteordninger