Det finnes mange alternativer for å få mer støtte til utdanningen, ikke minst gjelder det også for dem som vil studere i utlandet. Det finnes både offentlige og private organisasjoner og stiftelser som tilbyr stipender til norske studenter som skal studere i konkrete land eller verdensdeler. Her gjelder det å bruke Stipendportalen for hva den er verdt! 

 

Her en noen eksempler på stipender for norske studenter i utlandet: 

 

Kong Olav Vs stipend: Ved Concordia College i delstaten Minnesota i USA får alle norske studenter 14.000 dollar (ca. 84.000 kroner) i stipend for hvert studieår. Det er med andre ord ikke engang nødvendig å søke på stipendet - opptak til studiene er alt du trenger for å kvalifisere. Les mer om Kong Olav Vs stipend her

 

Mext: Det japanske utdanningsdepartementet MEXT deler ut stipender til norske studenter som ønsker å studere i Japan. Her kan du få både en månedlig støtte, i tillegg til to tur-retur reiser per studieår. Husk at stipendet kommer i tillegg til studiestøtten fra Lånekassen. Les mer om Mext-stipendet her

 

Fulbright: Hvert år deler Fulbright Foundation ut 50 stipender til master- og doktorgradsstudenter som vil studere i USA. Stipend-beløpet varierer fra 75.000 til 150.000 kroner – avhengig av hvilken kategori man søker innenfor. Les mer om Fulbright-stipendet her

 

NORAM: Norge-Amerika Foreningen (NORAM) formidler stipender på vegne av utvalgte samarbeidsskoler som gir stipend til norske bachelorstudenter i USA. Når du søker på skolen, så søker du også om stipend for alle årene du er student der. Skolene ligger spredt rundt i USA, og du kan studere nesten alle fag. De tilbyr også stipend fra flere organisasjoner og stipendfond for graduate studier (master og PhD) i USA. Les og se video om hvordan du søker stipender gjennom NORAM her

 

I tillegg til stipender som dette er det også mange skoler i utlandet som har egne stipender som er øremerket internasjonale studenter. Dette kan dreie seg om alt fra idrettsstipender til stipender basert på akademiske resultater. Les om de aktuelle skolene på Studievalg.no og besøk nettsidene deres for å finne informasjon om stipendordninger som kan være aktuelle for deg.

 

Tips! Besøk også nettsidene til landets ambassade i Norge for å undersøke om de formidler stipender til norske studenter.