Åmot kommunes legat og støtteordninger

Åmot kommune tilbyr sine innbyggere flere legat og offentlige støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Åmot kommune.

Les mer om Åmot kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Åmot familie- og sosiallegat

Stiftelsens formål er å gi økonomisk hjelp til mennesker i Åmot kommune som er i en vanskelig livssituasjon, og medvirke til at barn- og ungdom får en sunn og meningsfylt oppvekst og utdannelse.

Privatpersoner
logo
Næringsfond

Retningslinjer for søknad om midler fra Åmot kommunale kraftfond:

Jfr §5 Støttevilkår i vedtekter for Åmot kommunale kraftfond;
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75%. Støtten skal ikke overskride den grensen som EFTAs overvåkningsorgan ESA til enhver tid fastsetter som maksimumsbeløp for støtte til en bedrift innen en tre-årsperiode, etter reglene for bagatellmessig støtte.

Åmot kommune vil, på grunn av økonomi, innskrenke noe på mulighetene for direkterettet støtte til etablerte og nystartede bedrifter. Direkterettet støtte vil i større grad gjelde mindre markedsføringstiltak, deler av kurs/seminarkostnader, samt noe konsulentbistand. Konsulentbistand er det aktuelt å gi i forbindelse med oppstart av bedrift eller til videreutvikling av eksisterende bedrift.

For alle som søker om midler fra kraftfondet må formålet være innenfor det som er beskrevet i Åmot kommunes næringsplan eller tilsvarende. For søknader om tilskudd til lag/organisasjoner må det i søknaden sannsynliggjøres hvilke effekter dette har for søker og hva som Åmot kommune får igjen i form av positiv markedsføring av kommunen, omsetningsøkning til næringslivet i kommunen eller tilsvarende.

Det stilles ulike krav til søknaden avhengig av om det er næringsdrivende/gründere eller lag/organisasjoner. Alle positive vedtak om bruk av midler fra Åmot kommunale kraftfond er offentlige, og kan brukes i markedsføringen av Åmot kommune.

Krav til søknad fra næringsdrivende/gründere:

-Søknad
-Forretningsplan eller prosjektplan
-Investerings-/finansieringsramme
-Regnskap og/eller driftsbudsjett for kommende tre år. Likviditetsbudsjett skal om mulig utarbeides
-Skatteattest skal vedlegges søknaden fra foretaket eller eierne
-Opplysninger skal gis om det søkes andre offentlige støtteordninger


Det kan søkes om midler til konsulentbistand for utarbeidelse av forretningsplan m.m. Hvis så faller de fire første kulepunkt over bort.

Etablerere oppfordres å følge etablererkurs.

Krav til søknad fra lag og organisasjoner:

-Søknad
-Budsjett
-Annen informasjon som er relevant for søknaden eks. program


Søknader til Åmot kommunes næringsfond, søkes direkte i Regional Forvaltning.

NB! Husk å opprette egen bruker, velg "støtteordninger " og søk etter Åmot kommune.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Åmot kommune tildeler kulturmidler til aktiviteter og prosjekter i kommunen. Midler tildeles en gang i året, søknadsfrist er 15. mai.


Slik søker du kulturmidler
Du søker kulturmidler ved å fylle ut søknadsskjema for kulturmidler som du finner på amot.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til friluftsaktiviteter

Søknadsfrist 1. februar 


Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Hvem kan søke? 
Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv


Hva kan det søkes om?
Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. 

Les mer og søk på amot.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Åmot kommunes legat og støtteordninger