Lier kommunes støtteordninger

Lier kommune deler ut midler til kultur, fritidsaktiviteter, utdanning mm. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lier kommune.

Les mer om Lier kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Andreas Nilsen Fjeld og hustrus legat

I henhold til statuttene: Dele ut midler til ungdom innen praktiske yrkesbetonte fag.

Les mer: https://www.lier.kommune.no/aktuelt/legater-2022/

Privatpersoner
logo
Kristen O. Jensens legat

I henhold til statuttene: Midlene deles ut til ungdom som tar høyere utdanning innen hagebruk og jordbruk.

Dette legatet er en god mulighet for studenter innen hagebruk, jordbruk, naturvitenskaplige studier eller annen relevant utdanning innenfor dette feltet til å søke om ekstra studiemidler. Eksempelvis gartnerskole, jordbruksskole, Høgskolen på Ås, NTNU eller annen relevant høyskole i Norge eller utlandet.

Les mer og last ned søknadsskjema: https://www.lier.kommune.no/aktuelt/legater-2022/#sthash.wIb2GmXo.dpuf

Privatpersoner
logo
Haugestadstipendet

I forbindelse med Haugestads 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad AS i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Stipendet er på 40.000 kroner og deles ut en gang pr. år til én kandidat. Stipendet finansieres av Fruene Haugestad as og Lier kommune

Kulturinteressert ungdom


Formålet med stipendet er å stimulere og støtte ungdom som ønsker å satse på utøvende/formidlende kultur som levevei. Ungdom som ønsker å satse på en slik levevei skal vite at de har lokalsamfunnet i ryggen.

-Aktuelle kandidater er ungdom bosatt i/fra Lier i aldersgruppen 19 – 30 år. Aktuelle kulturformer er musikk/dans/drama.

-Stipendet skal gå til selve utøveren og/eller instruktører og pedagoger som utvikler utøvere.

-Stipendet skal knyttes til videreutdanning eller innkjøp av utstyr og instrumenter som vil gi ungdommen økte muligheter til å realisere sine drømmer i retning av å kunne leve av kulturformidlingen.

-Mottakeren av stipendet kvitterer med en liten konsert eller formidling av sin kunst etter nærmere avtale.

-Juryen består av ordføreren i Lier, en representant for Haugestad, kultursjefen i Lier og en fagperson fra kulturlivet, og juryen står fritt i å velge prisvinner med utgangspunkt i ovenstående kriterier.

-Det er også mulig for juryen å vurdere andre kandidater til stipendet enn dem som selv har søkt.

-Kandidatene må selv sende begrunnet søknad

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon

Privatpersoner
logo
Eplefondet

Lier kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Et fullverdig fritidstilbud 
For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud tilbyr Lier kommune et fritidsstipend. Kostanden for et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt inneholde kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet. Avdekker organisasjonen utfordringer med betalingsevne hos medlemmer på grunn av fattigdom, eller som møter foreldre som ber om betalingsbistand for barn som ønsker å begynne med en aktivitet, kan den søke om et fritidsstipend til dekning av de utgifter som er nødvendige for å sikre et fullverdig medlemskap i klubben/organisasjonen. 

Hvem kan søke? 
Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. Eneste unntak er medlemskap på treningssenter/helsestudio. Håpet er at tiltaket kan gi foreldre et økt økonomisk handlingsrom til selv å følge opp barnas økonomiske behov knyttet til for eksempel lommepenger og reiser.

Har du kontakt med en hjelpetjeneste i Lier kommune, kan du også snakke med disse om hjelp til å søke om støtte til fritidsaktiviteter. 


 
Forutsetninger 
Det er noen forutsetninger for fritidsstipendet. Organisasjonene som søker må sikre:

* At det informeres om at familier i vedvarende fattigdom har rettigheter i NAV 
* At ordinære betalings- og purringsprosedyrer følges, før en søknad om Fritidsstipend blir sendt. 
* At foreldre har gitt et aktivt samtykke (muntlig/skriftlig) i at kommunen utbetaler stipendet. 
* Foreldre/foresatte skal ha bostedsadresse i Lier 
* Forening/lag må være registrert i kommunens lag og foreningsliste 
 
Søknaden/informasjonen fra organisasjonen er grunnlag for et vedtaksbrev, som utløser en utbetaling. Vedtaksbrevet sendes foreldrene, med kopi til søkerorganisasjonen. Når kommunen har mottatt all nødvendig informasjon vil en søknadsprosess fram til utbetaling normalt ta fra en til to uker. Vi ønsker at du tar kontakt med en fritidsveileder før du søker.

Send en kort e-post til fritidsveiledning@lier.kommune.no, eller ring en av våre fritidsveiledere 32 22 01 00. Vi har taushetsplikt.  

Organisasjoner og foreninger
logo
Midler for unge profesjonelle i Lier

Lier kulturscene ønsker å satse på unge artister med tilknytning til Lier og vil være et springbrett for deres kommende karriere og et sted der de skal kunne vise sitt kunstneriske talent uten stor økonomisk risiko. Vi gir muligheten til støtte til husleie og underskudds garanti ved bruk av Lier kulturscene som arena.

Har du en prosjektide som du ønsker skal få liv på Lier kulturscene, ta kontakt med programprodusent Marte Bergsland på mabe@lier.kommune.no, eller 479 15 467 for en uformell prat.

- Les mer på: https://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#heading-h2-6

Privatpersoner
logo
Tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge

Bli med på å bidra til en aktiv fritid for barn og unge! Lier kommune har som målsetting at barn skal ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid! Hvert år settes det av 100 000 kroner som skal fordeles til lag og foreninger som ønsker å drive åpne aktivitetstilbud for barn og unge. Vi vil gjerne vil at du/dere tar kontakt med oss dersom ditt lag, din fritidsklubb eller forening ønsker å arrangere aktive opplevelser for barn og unge i Lier.

Eksempler på lag og foreninger som har fått støtte:

- 18.000,- til å gjennomføre 45 «Løkke-lørdager» – Stoppen SK Fotball.
- 6.000,- til arrangement «Åpen hall» med overnatting, disco og aktiviteter for alle barn i 5. til 7. trinn – Lier IL Håndball
- 15.000,- til introduksjonskurs i hanggliding for ungdom, lavterskel – Lier hanggliderklubb

Enten det er et prøveprosjekt eller noe som allerede er etablert, en fast dag i måneden eller et enkelt arrangement, søk om tilskudd i dag!


For å søke og motta støtte er det noen enkle kriterier som må oppfylles:

-Det skal være gratis å delta
-Det skal være et åpent tilbud
-Fokus på mestring, sosialisering og trivsel
-Fysisk og mental stimulering
-Gode opplevelser sammen med andre 


Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tenker dette er noe for ditt lag eller din forening! Send en e-post til bua@lier.kommune.no.

Les mer og last ned søknadsskjema her: https://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#heading-h2-5

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen. Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadsfrist er 15. april.

 

Les mer her: https://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#heading-h2-5

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen.

Søknadsfrist er 15. april.

Les mer og last ned søknadsskjema her: https://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#heading-h2-5

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post