Sokndal kommunes legater og støtteordninger

Sokndal kommune tilbyr sine innbyggere flere legat, fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sokndal kommune.

Les mer om Sokndal kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond

Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet.
Det kan søkes om legatene t.o.m. det året søkeren fyller 29 år. Sosialt vanskeligstilte søkere som bor hjemme kan også komme i betraktning.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse

Legatet kan søkes av studerende ungdom som utdanner seg på høyskole eller universitet og som er hjemmeværende / oppvokst i Sokndal kommune.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Lars Løvaas og hustru Annes fond

Legatet kan søkes av ungdom tilhørende i Sokndal kommune som har mistet far eller mor, og som tar videregående utdanning etter grunnskole.


Legatet dekker dokumenterte utlegg til skolemateriell. Aldersgrense: t.o.m. fylte 20 år ved skoleårets begynnelse.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til lag og foreninger

Tilskuddet fordeles en gang i året, fortrinnsvis om våren. Søknadsfrist annonseres på hjemmesiden og i lokalpressen.

Tilskuddsordningen gjelder alle foreninger og lag i Sokndal. Foreninger som har tilbud til barn/ungdom vil bli prioritert.

Hvem kan søke? 

Organisasjoner, lag, foreninger og institusjoner som driver eller vil starte virksomhet innenfor hovedutvalget sitt ansvarsområde, dvs. kultur, idrett og aktiviteter for barn og unge.

Hvem kan ikke søke? 

-Organisasjoner som primært tar vare på medlemmenes medisinske, yrkesfaglige eller økonomiske interesser.
-Organisasjoner som mottar vesentlige tilskudd fra annet hold eller over annen post på kommunens budsjett. 
-Politiske partier og aksjoner.
-Lag som er organisert på regionnivå.

 

Søknadsskjema finner du på sokndal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturfondet

Søkere til fondet kan være lag/foreninger/stiftelser, skoler, barnehager, kulturskole og enkeltpersoner som har tilholdssted i Sokndal. Tilskudd fra fondet gis til enkelttiltak og forsøksprosjekt. Det gis ikke støtte til vanlig drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner. Søknader sendes til oppvekst- og kulturkontoret. Det er ingen søknadsfrist da søknader behandler fortløpende i faste møter i hovedutvalg for levekår.

Kulturkontoret i kommunen kan være behjelpelige med søknader. Hovedutvalg for levekår står fritt til å spisse tildelingen av midlene til noen store prosjekt, eller til å la flere få mindre beløp.

Krav til søknaden:

Søknaden skal være undertegnet og inneholde følgende opplysninger:

-Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltak
-Beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
-Fremdriftsplan, oppstart, avslutning
-Budsjett og finansieringsplan (det ytes normalt ikke støtte til mer enn 50 % av nettokostnadene)


Søknader som ikke oppfyller disse krav vil ikke bli behandlet.

Utbetaling av tilskudd skjer med 50 % ved oppstart og de resterende 50 % på grunnlag av innsending av revidert regnskap.

Fondet skal være et virkemiddel for kulturutvikling. Støtte til nyskapende prosjekt/tiltak er et sentralt mål. Tiltak for barn- og unge prioriteres spesielt. Fondet skal bidra til å realisere overordna målsettinger som er nevnt i kommuneplanen.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturfond Tellenes Vindpark

Tellenes Vindpark setter hvert år av midler som lag/foreninger i Sokndal kan søke om tilskudd fra. 

Søknaden må inneholde:

-Lagets/foreningens navn
-Antall medlemmer og aldersgruppe
-Virksomhet
-Søknadssum
-Hva pengene skal brukes til


Laget/foreningen må være registrert i Brønnøysundregistrene. 

Søknaden, og eventuelle spørsmål, sendes til geo@sokndal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post