Bioingeniørfaglig Institutts studiefond

Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra nito.no

Les mer om Bioingeniørfaglig Institutts studiefond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Bioingeniørfaglig Institutts studiefond

Forutsetninger for å søke:

  • Søker må være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling.
  • Søker må være sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI siste tre år og ajour med kontingentbetalingen.
  • Det kan søkes støtte til: faglig og annen relevant videreutdanning, posterstipend, forskning, utviklingsprosjekter og utredninger samt andre formål. Styret står fritt til å gjøre vurderinger innenfor hver kategori og i henhold til studiefondets formål og målsetning.

Studiefondets styre bestemmer hvor ofte søknader skal behandlesenhold til retningslinjene for studiefondet kan instituttets medlemmer som hovedregel søke Studiefondet om økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning og annen videreutdanning i henhold til instituttets målsetning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Utredninger

Søknader behandles tre ganger årlig. Frist for innsending er henholdsvis 15. februar, 1. mai og 1. november.

Les mer på nito.no

Privatpersoner
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Bioingeniørfaglig Institutts studiefond