Høland og Setskog Sparebanks stipender

Høland og Setskog Sparebank deler hvert år ut kr 200 000,- innen utdanning, kultur og idrett. Gjennom våre nye stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning. Kulturstipendet ble for første gang utdelt i 2001. I 2010 kom Idrettstipendet og Utdanningstipendet.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra bankens nettsider hsbank.no

Les mer om Høland og Setskog Sparebanks stipender
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturstipend

Høland og Setskog Sparebanks kulturstipend skal være en viktig spire til videre utvikling av kulturlivet i bankens kjerneområde.
Stipendet er ment å favne alle områder innenfor kunst og kultur, motivere for videre utvikling og være en stimulans for
kunstnere med talent.

Stipendet er på kr. 60.000,- og gis til en person i sin helhet.

Stipendet deles ut i forbindelse med en kulturell begivenhet som er naturlig for Høland og Setskog Sparebank. I år hvor juryen ikke finner noen velegnet kandidat, vil det ikke bli foretatt noen utdeling.

Alle over 16 år kan søke – ingen øvre aldersgrense.
Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, i tillegg må den være godt begrunnet og kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist er 1. september hvert år.

Les mer på https://hsbank.no/ombanken/stipender

Privatpersoner
logo
Utdanningsstipend

Høland og Setskog Sparebanks utdanningsstipend har til hensikt å fremme utdanningsnivået for ungdom
tilknyttet bankens kjerneområde. Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere for å hevde seg i konkurransen,
og Høland og Setskog Sparebank ønsker å stimulere til at flere unge satser på høyere utdanning.

Det skal årlig deles ut inntil 2 stipend, hvert á kr. 50.000,-

Stipendet deles ut i forbindelse med et arrangement ved Bjørkelangen Videregående Skole i juni hvert år.
I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater, vil det ikke bli foretatt noen utdeling.

Søkere må være under 30 år.
Søkere må ha startet utdanning på minimum Mastergrad-nivå – gjerne internasjonalt.
Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, dokumenterte resultater i form av karakterutskrifter og være godt begrunnet.

Søkere må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist 15. februar hvert år.

Les mer på https://hsbank.no/ombanken/stipender

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Høland og Setskog Sparebanks idrettsstipend har til hensikt å stimulere lovende enkeltutøvere i bankens kjerneområde, 
som har utmerket seg med gode ferdigheter og prestasjoner. Med enkeltutøver menes også den enkelte i lagidretter.

Det skal årlig deles ut inntil 2 stipend, hvert á kr. 20.000,-


Stipendet deles ut i forbindelse med et idrettsarrangement rundt juletider hvert år.
I år hvor juryen ikke finner noen velegnede kandidater, vil det ikke bli foretatt noen utdeling.
Idrettstalenter i aldersgruppen 14 - 22 år kan søke.

Søknaden må være skriftlig. Den må inneholde personalia, dokumenterte resultater og være
godt begrunnet. Søkere må kunne dokumentere hva stipendet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Les mer på https://hsbank.no/ombanken/stipender

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Høland og Setskog Sparebanks stipender