Senja kommunes legater og støtteordninger

Senja kommune deler blant annet ut kulturmidler, idrettsstipend og en kulturpris. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Senja kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Senja kommunes kulturmidler

Frivillige lag og foreninger i kommunen kan søke om penger til ulike formål.

Det kan for eksempel være til idrettsaktivitet, drift av anlegg, støtte til strømutgifter for lysløyper, drift av grendelag og samfunnshus eller til aktiviteter for barn og unge.

Årlig sum og hvordan pengene fordeles endres fra år til år ut fra hvor mange søknader som kommer inn og budsjett. 

Du finner søknadsskjema på senja.kommune.no. Søknader kan leveres fra 1.mars. Søknadsfrist er 1.mai.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og idrettsstipend

Deles ut for å gi unge talentfulle utøvere innen kultur og idrett muligheten til å videreutvikle seg innen sitt område.

Både enkeltpersoner og grupper kan søke om kulturstipend. Grupper kan ikke søke om idrettsstipend. 

Ordningen er for unge mellom 14 og 25 år som er bosatt i Senja kommune. Også pendlere kan søke. Pengene kan brukes til utstyr, studie/arbeid.

 Søknadsfrist er 1. april.  Du finner søknadsskjema på senja.kommune.no

Privatpersoner
logo
BUK-fondet

Barn- og unges kommunestyre deler ut 100.000 kroner i året til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ider til aktiviteter for barn og unge kan søke om penger fra fondet.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gjennom kommunen kan lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet søke om penger, såkalte spillemidler, til bygging og rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg.

Anlegget det søkes om penger til må være registrert i Anleggsregisteret og være en del av kommunens plan. Søknaden leveres gjennom Anleggsregisteret før den først behandles av kommunen, og deretter sendes videre til fylkeskommunen og Kulturdepartementet.

Spillemidler kan ikke brukes til drift og løpende vedlikehold av anlegg.

Søknadsfrist til kommunen: 1.oktober.

Les mer og søk elektronisk på senja.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til lokale kulturarenaer/kulturbygg

Gjennom spillemiddel-ordningen deles det også ut penger til bygging og rehabilitering av lokale kulturarenaer. Det kan for eksempel være samfunnshus, grendehus, flerbrukslokaler, museer og konsertsaler.

Pengene kan ikke brukes til vedlikehold og drift av byggene.

Det er fylkeskommunen som deler ut penger, men søknaden leveres via Anleggsregisteret før den går til kommunen, så fylkeskommunen.

Søknadsfrist til kommunen: 1. oktober.

For mer informasjon og søknad, se anleggsregisterets nettsider anleggsregisteret.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Barn og unges kulturpris

Gis til barn og ungdom som har utmerket seg innen kultur i kommunen. Det kan for eksempel være musikk, dans, litteratur, film/foto, drama/scenekunst og visuell kunst.

Øvre aldersgrense for kandidater til prisen er 30 år. Alle som vil kan nominere kandidater. Fristen for dette er 1.desember hvert år.

Nominasjoner sendes på e-post til: Kenneth.moller@senja.kommune.no eller til Senja kommune, Kultur og idrett, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Deles årlig ut til personer eller foreninger som fortjener å hedres for sin innsats innen kultur i Senja kommune.

Forslag til kandidater må sendes før 8.november. Det sendes til Senja kommune, Kultur og idrett, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post