Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

Over halvparten av SpareBank 1 Nord-Norge er eid av menneskene som bor i Nord-Norge. Og som eier mottar landsdelen den største andelen av overskuddet. Gjennom Samfunnsløftet bidrar i prosjektear som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/

 

Les mer om Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Nordkapp
Støtteordninger (2)
logo
Samfunnsløftet

Gjennom Samfunnsløftet støtter vi små og store prosjekter som gjør landsdelen vår til en enda bedre plass å bo.


Dette støtter vi

Arena: Vi heier på møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Derfor støtter vi anlegg for idrett, kunst og kultur, initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord, større festivaler og levende byrom.

Lokalsamfunn: Vi støtter mange små og store prosjekter som springer ut av lokalt engasjement og er tuftet på dugnadsvilje. Det kan være alt fra festivaler og arrangementer til utstyr, uniformer, drakter og instrumenter.

Ungdom: Vi vil bidra til å styrke unge menneskers framtidstro, stolthet og tilhørighet til landsdelen. Derfor støtter vi prosjekter som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom, og som utvikler talent i flere sjangre.

Innovasjon: Vi støtter prosjekter som legger til rette for innovasjon hos andre ved å senke terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, eller bidrar til økt innovasjonstakt i eksisterende næringsliv. 

Årlig tema: Hvert år peker vi ut et tema som det satses ekstra på, og i 2023 er det grønn omstilling. Det gjør vi blant annet gjennom ordningen "grønne arrangementer".

Verdt å vite før du søker

• Prosjektet bør være tidsavgrenset eller gå til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.

• Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan vi bidra med inntil 50 prosent av totalsummen.

• Du må ha et organisasjonsnummer for å søke, og aktiviteten må foregå i Nord-Norge.

Søknadsfrister: 15. januar, 15. mai og 15. september

Les mer og send inn søknad på https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Talentstipend

Er du mellom 18 og 34 år og har et talent innen kultur, idrett eller utmerker du deg i noe helt annet? Søk på Samfunnsløftets talentstipend! Søknadsfristen er 15. februar 2023.

Søknadskriterier
• Du må være mellom 18 og 34 år - aldersgrensen er absolutt
• Du må kunne delta på minst to av tre samlinger i løpet av året
• Du må bo i Nord-Norge, eller ha sterk tilknytning til landsdelen
• Stipendet må brukes på å dyrke talentet ditt, det kan ikke brukes på lønn eller livsopphold

Les mer og send inn søknad her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/talentstipend.html

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

S
Mer informasjon om Stipendiefond for fiskeriungdom fra Nordkapp vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stipendiefond for fiskeriungdom fra Nordkapp.
Ikke spesifisert Nordkapp

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post