Ullensvang kommunes støtteordninger

Ullensvang kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ullensvang kommune.

Les mer om Ullensvang kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Ullensvang
Støtteordninger (6)
logo
Aktivitetstilskot barn og unge

Denne tilskotspotten er for dei organisasjonane/laga som har ulike aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten. Typisk eks. er kor, korps, 4H, teaterlag, litteraturklubbar.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturfondet

Driftsfond med eigne statutter for tildeling, underlagt utval for Kultur og levekår.
Gir tilskot til enkeltpersonar, samanslutningar og organisasjonar som jobbar fram nye tiltak innan kulturområdet med potensiale for utvikling og næring.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Talentstipend kultur/idrett

Ullensvang kommune støttar tiltak for mangfold av deltaking og aktivitet for dei mange, men ynskjer også å lyfta dei som utmerkar seg innan ulike område av kultur og idrett. Talentstipendet vert fastsett ved budsjett-handsaming, og gis til søkjarar som kan syna til framgong, utvikling og resultat, og har ambisjonar på regionalt og nasjonalt nivå.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Lågterskeltilskot

Dette er midlar som skal vera lette å søkja på. Tilskotet er retta mot uformelle samanslutningar eller lag, og skal gå til miljøskapande og inkluderande arrangement og aktiviteter i grender, nabolag, gater. Tiltak for barn og unge prioriterte. Tilskot max 5000. Potten vert bestemt i budsjetthandsaminga.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Den kulturelle spaserstokken

Denne ordninga har eigen pott og eige budsjett. Pengar i ordninga vert delvis styrt inn i arrangement organisert av kommunen, og delvis delt ut til aktiviteter og arrangement for 70+.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Ullensvang skule- og ungdomslegat

Stønad og påskjøning til ungdom som tek utdanning, og som har lagt ned  uvanleg stor arbeidsinnsats i friviljuge organisasjonar mv.  Påskøning til den eller dei som har gjort mest for skogsaka.

Meir informasjon fåes ved å kontakte Ullensvang kommune

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Ullensvang kommunes støtteordninger

U
Aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten
Ikke spesifisert Ullensvang

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post