Ullensvang kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Ullensvang kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Ullensvang
Støtteordninger (6)
logo
Aktivitetstilskot barn og unge

Denne tilskotspotten er for dei organisasjonane/laga som har ulike aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten. Typisk eks. er kor, korps, 4H, teaterlag, litteraturklubbar.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturfondet

Driftsfond med eigne statutter for tildeling, underlagt utval for Kultur og levekår.
Gir tilskot til enkeltpersonar, samanslutningar og organisasjonar som jobbar fram nye tiltak innan kulturområdet med potensiale for utvikling og næring.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Talentstipend kultur/idrett

Ullensvang kommune støttar tiltak for mangfold av deltaking og aktivitet for dei mange, men ynskjer også å lyfta dei som utmerkar seg innan ulike område av kultur og idrett. Talentstipendet vert fastsett ved budsjett-handsaming, og gis til søkjarar som kan syna til framgong, utvikling og resultat, og har ambisjonar på regionalt og nasjonalt nivå.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Lågterskeltilskot

Dette er midlar som skal vera lette å søkja på. Tilskotet er retta mot uformelle samanslutningar eller lag, og skal gå til miljøskapande og inkluderande arrangement og aktiviteter i grender, nabolag, gater. Tiltak for barn og unge prioriterte. Tilskot max 5000. Potten vert bestemt i budsjetthandsaminga.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Den kulturelle spaserstokken

Denne ordninga har eigen pott og eige budsjett. Pengar i ordninga vert delvis styrt inn i arrangement organisert av kommunen, og delvis delt ut til aktiviteter og arrangement for 70+.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Ullensvang skulestyres legat

Stiftinga sitt foremål er:

A. Stønad til ungdom som tek hovudfag, diplom- eller doktorgrad om tilhøve som vedkjem Ullensvang.

B. Påskjønning til ungdom som har lagt ned uvanleg stor innsats i frivillige organisasjoner, som ungdomsleiar eller som på annan måte har gjort mykje for å betra tilhøva for ungdom i Ullensvang.

C. Stønad til ungdom som etter gjennomført høgarer utdanning vil busetje seg i Ullensvang herad med si eiga verksemd.

D. Stønad til ungdom i Ullensvang over 16 år som synt framifrå arbeidsevner og som tek vidareutdanning i praktisk lei.

E. Påskjønning til den eller dei som som har gjort mest for skogsaka i Ullensvang og Odda

Meir informasjon fåes ved å kontakte Ullensvang kommune

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Ullensvang kommunes støtteordninger

U
Aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten
Ikke spesifisert Ullensvang

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post