Ullensvang kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Ullensvang kommunes støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Ullensvang
Støtteordninger (5)
logo
Aktivitetstilskot barn og unge

Denne tilskotspotten er for dei organisasjonane/laga som har ulike aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten. Typisk eks. er kor, korps, 4H, teaterlag, litteraturklubbar.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturfondet

Driftsfond med eigne statutter for tildeling, underlagt utval for Kultur og levekår.
Gir tilskot til enkeltpersonar, samanslutningar og organisasjonar som jobbar fram nye tiltak innan kulturområdet med potensiale for utvikling og næring.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Talentstipend kultur/idrett

Ullensvang kommune støttar tiltak for mangfold av deltaking og aktivitet for dei mange, men ynskjer også å lyfta dei som utmerkar seg innan ulike område av kultur og idrett. Talentstipendet vert fastsett ved budsjett-handsaming, og gis til søkjarar som kan syna til framgong, utvikling og resultat, og har ambisjonar på regionalt og nasjonalt nivå.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Lågterskeltilskot

Dette er midlar som skal vera lette å søkja på. Tilskotet er retta mot uformelle samanslutningar eller lag, og skal gå til miljøskapande og inkluderande arrangement og aktiviteter i grender, nabolag, gater. Tiltak for barn og unge prioriterte. Tilskot max 5000. Potten vert bestemt i budsjetthandsaminga.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Den kulturelle spaserstokken

Denne ordninga har eigen pott og eige budsjett. Pengar i ordninga vert delvis styrt inn i arrangement organisert av kommunen, og delvis delt ut til aktiviteter og arrangement for 70+.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Ullensvang kommunes støtteordninger

Aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten
Ikke spesifisert Ullensvang

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post