Ullensvang kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Ullensvang kommunes støtteordninger
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Vi ser etter
Utlysing
Ikke spesifisert
Ullensvang

Aktuelle støtteordninger hos Ullensvang kommunes støtteordninger

Denne tilskotspotten er for dei organisasjonane/laga som har ulike aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten. Typisk eks. er kor, korps, 4H, teaterlag, litteraturklubbar.

Annen målgruppe

Driftsfond med eigne statutter for tildeling, underlagt utval for Kultur og levekår.
Gir tilskot til enkeltpersonar, samanslutningar og organisasjonar som jobbar fram nye tiltak innan kulturområdet med potensiale for utvikling og næring.

Annen målgruppe

Ullensvang kommune støttar tiltak for mangfold av deltaking og aktivitet for dei mange, men ynskjer også å lyfta dei som utmerkar seg innan ulike område av kultur og idrett. Talentstipendet vert fastsett ved budsjett-handsaming, og gis til søkjarar som kan syna til framgong, utvikling og resultat, og har ambisjonar på regionalt og nasjonalt nivå.

Annen målgruppe

Dette er midlar som skal vera lette å søkja på. Tilskotet er retta mot uformelle samanslutningar eller lag, og skal gå til miljøskapande og inkluderande arrangement og aktiviteter i grender, nabolag, gater. Tiltak for barn og unge prioriterte. Tilskot max 5000. Potten vert bestemt i budsjetthandsaminga.

Annen målgruppe

Denne ordninga har eigen pott og eige budsjett. Pengar i ordninga vert delvis styrt inn i arrangement organisert av kommunen, og delvis delt ut til aktiviteter og arrangement for 70+.

Annen målgruppe

Aktuelle utlysinger hos Ullensvang kommunes støtteordninger

Aktiviteter for barn og unge utanfor den organiserte idretten
Ikke spesifisert Ullensvang

Kalender

  • FEB 13
    2021
    4 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post