Stjørdal kommunes legater og støtteordninger

Stjørdal kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike stipend og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på.

Les mer om Stjørdal kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Stjørdal – et godt valg for framtida
Støtteordninger (6)
logo
Driftstilskudd kultur og idrett

Det er en klar satsing på å gi barn og unge gode vilkår for å delta i lokalt kulturliv og idrett. Tilskuddet er en generell støtte til drift av frivillige organisasjoner innen kultur og idrett for å ta vare på og utvikle mangfold, engasjement og aktivitet i det lokale kultur- og idrettslivet.

Hva kan du få tilskudd til?
Generell støtte til drift av frivillige organisasjoner innen kultur og idrett for å ta vare på og utvikle mangfold, engasjement og aktivitet i det lokale kultur- og idrettslivet.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner
Korps, kor og idrettslag som er tilknyttet en lands- eller fylkesomfattende organisasjon
Lokale fellesråd (frivilligheten) som har samarbeidsavtale med Stjørdal kommune

Les mer og søk elektronisk på stjordal.kommune.no
 

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Prosjekttilskudd kultur og idrett

Tilskuddet skal inspirere til satsing på prosjekter som bidrar til utvikling og mangfold innenfor kultur og idrett i Stjørdal.

Generelle bestemmelser
Søknadsbeløp inntil kr. 50.000.
Tilskuddene gis fortrinnsvis som tilsagn.
Rapport med regnskap sendes senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt som grunnlag for utbetaling.
For arrangement i november og desember er siste rapportfrist 10. januar året etter.


Hva kan du få tilskudd til?
-kultur- og idrettsarrangement, -produksjoner og -prosjekter
-markering av nasjonaldager i Stjørdal kommune
-Tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering.

Det blir ikke gitt tilskudd til
-prosjekt av utpreget kommersiell karakter
-religiøse høytider
-innsamlingsaksjoner
-faste årlige arrangement og aktiviteter
-inventar, utstyr og vedlikehold, kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning, reise- og turnestøtte
-produksjon av publikasjoner, bøker og filmer som ikke har særskilt betydning for Stjørdal kommune


Hvem kan søke?
-Frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle virksomheter og grupper i Stjørdal kommune som har kultur eller idrett som   hovedaktivitet.
-Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene

Les mer og last ned søknadsskjema på stjordal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Etableringstilskudd kultur og idrett

Har dere startet en ny frivillig organisasjon hvor kultur eller idrett er hovedaktiviteten? Da kan dere søke etableringstilskudd.


Søknadsfrist
Du kan søke hele året.

Hva kan du få tilskudd til?                                                    
Tilskuddet skal stimulere til etablering av frivillige organisasjoner og bidra til et rikt og aktivt kultur- og idrettsliv for alle innbyggere.

Hvem kan søke?
Tilskudd kan gis til nystartede frivillige organisasjoner innen kultur og idrett i Stjørdal.
Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene

Les mer og last ned søknadsskjema på stjordal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Nærmiljøtiltak

Prosjekttilskudd til lekeplasser, friluftsliv, nærmiljøanlegg. Formålet er å stimulere til etablering av permanente aktivitetstiltak og sosiale møteplasser i nærmiljøet.


Søknadsfrist
Du kan søke hele året.

Hva kan du få tilskudd til?
Investerings- og vedlikeholdstiltak som både styrker, trygger og skaper aktivitet i nærmiljøene.
Eksempler på tiltak er:

-bygging av nærmiljøanlegg
-opprustning av lekeplasser
-tursti
-gapahuk
-arrangement 


Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som må være registrert i Brønnøysundregistrene

Les mer og last ned søknadsskjema på stjordal.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kontingentkassa

Kontingentkassa skal bidra til at barn i alderen 6 - 18 år får muligheten til å delta på organiserte fritidsaktiviteter.
Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge skal kunne delta på organiserte aktiviteter. Det gis ikke tilskudd til privat bruk. 

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist), og midler fordeles inntil kassa er tom.

Hvor mye
Inntil kroner 3.000,- i tilskudd pr. person pr. år. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til for eksempel deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan søke (på vegne av barnet)
Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis barnevernstjenesten, NAV, forebyggende helse, ungdomskontakten, fritidssenterledere med flere som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker
Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt. Søkeren må vurdere om et bidrag fra kontingentkassa er avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Lag- og foreninger kan ikke benytte kontingentkassa i tilfeller hvor det er vanskelig å kreve inn kontingenter. 

Les mer og last ned søknadsskjema på stjordal.kommune.no
 

Privatpersoner
logo
Odd Håves Minnefond

Stipendet deles ut til unge, lovende sang- og musikkutøvere i Stjørdal kommune. Søknadsfrist annonseres i lokale medier i november hvert år.


Utdelingen skjer i forbindelse med den årlige julekonserten i Hegra kirke med Hegra Hornmusikklag.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post