Selbu kommunes legater og støtteordninger

Under fanen Støtteordninger finner du en oversikt over hvilke priser, fond og offentlige tilskuddsordninger kommunen kan tilby sine innbyggere.

Les mer om Selbu kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Selbu
Støtteordninger (2)
logo
Kontingentkassa

Kontingentkassa skal bidra til at barn i alderen 6 - 18 år får muligheten til å delta på organiserte fritidsaktiviteter.
Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge skal kunne delta på organiserte aktiviteter. Det gis ikke tilskudd til privat bruk. 

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist), og midler fordeles inntil kassa er tom.

Hvor mye


Inntil kroner 3.000,- i tilskudd pr. person pr. år. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til for eksempel deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan søke (på vegne av barnet)


Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis barnevernstjenesten, NAV, forebyggende helse, ungdomskontakten, fritidssenterledere med flere som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker


Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt. Søkeren må vurdere om et bidrag fra kontingentkassa er avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Lag- og foreninger kan ikke benytte kontingentkassa i tilfeller hvor det er vanskelig å kreve inn kontingenter. 

Hvordan søke

Søk via elektronisk søknadsskjema på selbu.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturpris

Selbu kommunes kulturpris  deles ut etter nærmere annonsering

• Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Selbu, men kan også tildeles personer eller kulturtiltak som på en eller annen måte er knyttet til bygda.

I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen.

• Rammen for «det utvidede kulturbegrep» blir lagt til grunn. Det skal legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kulturtiltak.

• Kulturprisen skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid, samt tjene som en inspirasjon.

Skriftlig begrunnede forslag sendes Postmottak@Selbu.kommune.no.  Frist vil bli satt i annonsering.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Selbu kommunes legater og støtteordninger

S
Mer informasjon om Selbu kommunes legater vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Selbu kommunes legater.
Ikke spesifisert Selbu

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post