Selbu kommunes legater og støtteordninger

Under fanen Støtteordninger finner du en oversikt over hvilke priser, fond og offentlige tilskuddsordninger kommunen kan tilby sine innbyggere.

Les mer om Selbu kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Kulturpris

Selbu kommunes kulturpris  deles ut etter nærmere annonsering

• Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Selbu, men kan også tildeles personer eller kulturtiltak som på en eller annen måte er knyttet til bygda.

I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen.

• Rammen for «det utvidede kulturbegrep» blir lagt til grunn. Det skal legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kulturtiltak.

• Kulturprisen skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid, samt tjene som en inspirasjon.

Skriftlig begrunnede forslag sendes Postmottak@Selbu.kommune.no.  Frist vil bli satt i annonsering.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond 
i dag prioritert til primærnæringene, skog og landbruk. Det kan søkes om tilskudd til driftsutvidelser tilleggsnæringer, skogsbilveger mm. Det gis tilskudd til faste instalasjoner. Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon. 

Søknadsfrist er 1.april

Søknad med beskrivelse av prosjekt med kostnadsoverslag og framdriftsplan sendes til postmottak@selbu.kommune.no 

Du finner retningslinjer for fondet på kommunens hjemmesider.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post