Oppdal kommunes støtteordninger

Oppdal kommune deler blant annet ut midler til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Oppdal kommune.

Les mer om Oppdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Tilskudd til idretts- og kulturararngement

Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd av Oppdal kommune til større idretts- og kulturarrangement. Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger.

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

-Budsjett.
-En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).


Søknadene lyses ut i starten av april og oktober, hvor man søker på arrangement som avholdes det påfølgende halvår. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Søknadene behandles av formannskapet etter forberedelse fra administrasjonen.

Søknad sendes ved e-post til post@oppdal.kommune.no eller ved post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2.


Tilskudd til mindre kulturtiltak
Oppdal kommune kan etter søknad tildele tilskudd over kommunens budsjett som ikke inngår i ordningen nevnt ovenfor. I hovedsak kan det søkes om støtte til tiltak innen idretts- og fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og tiltak som kommer barn og unge til gode.

Søknad skal inneholde budsjett og beskrivelse av tiltaket. Søknad skal sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Søknadene behandles fortløpende gitt at de kan behandles administrativt. Alle søkere mottar skriftlig svar, normalt senest 4 uker etter at søknaden er mottatt.

Les mer om ordningen på oppdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetsstøtte for barn og ungdom

Oppdal kommune utbetaler støtte til lokale lag og foreninger som driver organiserte aktiviteter for barn og ungdom. Det forutsettes at det for hver aktivitet er oppnevnt en ansvarlig leder.

Hva får man tilskudd til?
Tilskuddsberettiget aktivitet er en sammenkomst:

-med minimum 5 deltakere i aldersgruppen 6 – 19 år
-som varer minimum 1 time  
-som er planlagt og foregår i regi av lokalt lag eller forening og som gjennomføres i Oppdal kommune  
-som er ledet av ansvarlig person oppnevnt av det lokale laget/foreningen

Støtte utbetales ikke til:

-sammenkomster utenom kommunen  
-konkurranser eller kommersielle arrangementer  
-sammenkomster i form av møter (styremøter, årsmøter, seminar)  
-sammenkomster som mottar offentlig støtte via andre ordninger  
-sammenkomster som skjer i regi av Oppdal kommune, f.eks. fritidsklubben  
-sammenkomster som skjer i regi av region- eller landsdekkende organisasjon


Registreringsskjema
Hver sammenkomst skal føres på skjemaet lenket til under. Oppnevnte leder skal hele tiden være til stede. En oppnevnt leder kan ikke lede flere grupper samtidig og skal bekrefte at opplysningene på skjemaet er korrekte.

Registreringsskjemaet skal leveres Oppdal kommune v/Servicetorget (servicetorg@oppdal.kommune.no) fire ganger pr. år:  

1. kvartal  senest 10. april  

2. kvartal  senest 10. juli  

3. kvartal  senest 10. oktober  

4. kvartal  senest 17. desember (aktiviteter etter 17. des. tas med påfølgende år)

For sent innkomne skjemaer blir ikke behandlet og medfører at tilskuddet faller bort.

Støtten utbetales i juli og desember.

Les mer og last ned registreringsskjema på kommunens nettsider:

https://www.oppdal.kommune.no/tjenesteomrader/kultur-og-fritid/tilskudd/aktivitetsstotte-for-barn-og-ungdom/

Organisasjoner og foreninger
logo
Hjem for en 50-lapp

Fredag kveld/natt og lørdag kveld/natt fra kl 22:00 til 02:00 i tidspeiroden 1. September - 1. Juni. 

I tillegg gjelder ordningen fra og med 2. juledag til og med nyttårsaften, samt skjærtorsdag.

Tilbudet gjelder turer innad i Oppdal kommune for aldersgruppen fra fylte 15 år til og med fylte 20 år.


Om ordningen
Prisen/egenandel er 50 kroner pr. person uavhengig av kjørelengde og antall personer.

Alle turer må bestilles før kl 20:00.

Bestillingen skal inneholde:                                                                                                                                

-hentested
-tidspunkt
-bostedsadresse
-navn
-fødselsdato 
-telefonnummer.
Dermed er det mulig å få kontakt dersom noe uforutsett skulle skje. Legitimasjon skal vises fram på forespørsel. Ved manglende oppmøte kan Oppdal kommune kreve refusjon fra bestiller.

Oppmøtested i sentrum utenom privat adresse er kulturhuset.

Fra arrangement i og utenfor sentrum er det et mål med samkjøring, dvs flest mulig passasjerer på hver tur. Det praktiseres derfor faste hjemkjøringstider: kl 22:00, 23:00, 24:00, 01:00 og 02:00.

Telefonnummer til Oppdal drosjesentral 72 42 12 05

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post