Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.
Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Les mer om Kulturrom
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
offentlige midler til fellesskapets gode
Støtteordninger (1)
logo
Tilskudd fra Kulturrom

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Dere kan søke om teknisk utstyr eller utbedring av øvingsrom eller scener:

Teknisk utstyr til kulturrom:

• Fremføringsutstyr
• Øvingsutstyr
• Servicerapport og teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom:

• Akustiske utbedringer av scener og øvingsrom
• Bygging av øvingslokaler

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Les mer og søk elektronisk på kulturrom.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post