Lærdal kommunes støtteordninger

Lærdal kommune deler ut midler til kultur, næringsutvikling og et stipend for ungdom. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Lærdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidlar

Lærdal kommune lyser kvart år ut kulturmidlar til frivillige lag og organisasjonar som arbeider innan kulturområdet i kommunen. I vurderinga av søknadane vil kommunen leggje særleg vekt på aktivitetsnivå, generell økonomisk evne og søkjaren sitt tilbod til barn og ungdom.

Les retningslinjer og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.laerdal.kommune.no/tilskotsordningar-og-stipend.541520.nn.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og idrettstipend for ungdom

Lærdal kommune lyser kvart år ut kultur- og idrettstipend for unge talent og utøvarar mellom 15 og 25 år. Føremålet med stipendet er å hjelpe unge, aktive kulturutøvarar til å søkje utvikling og framgang på sitt område. I tillegg vil stipendet stimulere til kunstproduksjonar, kunstutøving, idrettsprestasjonar eller utdanning innanfor kultur og idrett. Stipendet kan også tene som ein honnør for særleg innsats og til vidare inspirasjon. Ein kan søke sjølv eller kome med framlegg om andre kandidatar.

Les retningslinjer og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.laerdal.kommune.no/tilskotsordningar-og-stipend.541520.nn.html

Privatpersoner
logo
Næring- og konsesjonsavgiftsfondet

Næring- og konsesjonsavgiftsfondet i Lærdal kommune skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i kommunen. 
Nærings- og konsesjonsavgiftsfondet blir årleg tilført midlar gjennom konsesjonsavgifta frå Østfold Energi. Desse midlane skal nyttast til næringsutvikling gjennom arbeid med næringsutvikling i kommunal regi eller tilskot til næringsdrivande. Under følgjer ei oversikt over dei ulike ordningane, søknadsskjema og andre relevante dokument. Nedst på denne sida kan du lesa om gangen i søknadsprosessen.

Før ein søkjer om tilskot kan det vere lurt å setje seg inn i Vedtekter for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet. I vedtektene blir det mellom anna oppgitt kva ein kan søkja om tilskot til, støtteandel og kva som blir lagt vekt på i vurdering av søknadane. Det kan vidare vere lurt å ta ein prat med næringsrådgjevar i kommunen for rettleiing før du sender inn søknad om tilskot. 

 
Søknad om tilskot
Frå denne ordninga kan ein hovudsakleg søkja om tilskot til:

-Bedriftsetablering
-Vidareutvikling av bedrifta
-Forstudie/forprosjekt
-Investering
-Kompetansehevande tiltak i bedrifta

Les mer om ordninga og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.laerdal.kommune.no/tilskotsordningar-soeknadsskjema-dokument.509416.nn.html

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post