Sveio kommunes legater

Sveio er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Den er den sørligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland. Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord.

Sveio kommune administrerer to legat: 

Direktør S. Simonsen og hustrus legat og Torger Torgersens legat

Les mer om de forskjellige legatene under utlysninger og på kommunens nettsider.

Les mer om Sveio kommunes legater
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Sveio
Støtteordninger (2)
logo
Direktør S. Simonsen og hustrus legat

Formål: Støtte til personar frå Sveio som tar høgare utdanning.

Geografiske kriterium: 
Søkarane må vera frå Sveio kommune, men kan studera kor som helst.

Utdrag frå statuttane til direktør S. Simonsen og hustrus legat § 4: «Føremålet med legatet er å hjelpa studentar/elevar til utdanning på universitets- og høgskulenivå. Legatet kan søkjast av studentar frå heile Sveio, men studentar busette i området Nordre Mølstre eller nordre sida av Mølstrevåg, skal ha fortrinnsretten ved utdelinga.»

 

Beløp: Fem søkarar får tildelt kr 1000,– kvar.

 

Søknadsfrist: 1. mars annakvart år. Neste søknadsrunde blir i 2021.

 

 

Private / enkeltpersoner
logo
Torger Torgersens legat

Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.

Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).

Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»

Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.

Søknadsfrist: 1. mars kvart år.  

Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Sveio kommunes legater

Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft
Ikke spesifisert Sveio
Støtte til personar frå Sveio som tar høgare utdanning
Ikke spesifisert Sveio

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Sveio kommunes legater

Adresse