Brødrene Lindbergs legat

Brødrene Lindbergs legat er opprettet ved testament av 20 .de november 1967 av gardbruker Karlot o, Lindberg, Gjesåsen, død 17.de november 1969. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om legatet.

Les mer om Brødrene Lindbergs legat
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Til utsmykning av Gjesåsen kirke og kirkegård
Støtteordninger (1)
logo
Brødrene Lindbergs legat

Fra statuttene:

§ 1. Legatet er opprettet ved testament av 20 .de november 1967 av gardbruker Karlot o, Lindberg, Gjesåsen, død 17.de november 1969.

§ 2. Legatets midler skal fortrinnsvis anvendes til utsmykning av Gjesåsen kirke og kirkegård, og foravrig til formål for Gjesåsen kirke etter legatstyrets nærmere bestemmelse. Legatstyret plikter dog forst av legatets midler å sørge for pynt og vedlikehold av brødrene Lindbergs gravsted.

§ 3. Legatet forvaltes av et styre bestående av soknepresten, formannen i Gjesåsen Menighetsråd samt kirkevergen i Gjesåsen, med soknepresten som formann.

§ 4. Legatets grunnkapital utgjør kr. 125.000,- som blir å anbringe slik som til enhver tid er bestemt for offentlige stiftelser og legater.

§ 5. Legatkapitalen skal være urørlig. Dens renteinntekter kan, når forvaltningsutgiftene er dekket, i sin helhet anvendes som i § 2 er bestemt.

§ 6. Blir det enkelte år ikke aktuelt å bruke renteinntektene helt ut, blir disse å legge til kapitalen, men kan eventuelt også stå til fri rådighet for anvendelse i senere år. Den delen av kapitalen som ikke måtte være utlånt eller anbragt som nevnt i § 4, innsettes i bank.

§ 7. Styret antar forretningsfører og hans godtgjørelse fastsettes med Stiftsdireksjonens godkjennelse.

Kontaktinformasjon:

Brødrene Lindbergs Legat har besøksadresse Flisa, 2270 Flisa (Åsnes, Innlandet - tidl. Hedmark). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Brødrene Lindberg's Legat.

Telefonnummer: 62 95 21 12

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Brødrene Lindbergs legat