Advokat Dehlis Fond

Coop Norge SA utlyser to stipender på vegne av Advokat Dehlis Fond. Fondet ble opprettet i 1921 med det formål "å fremme kooperativ opplysningsvirksomhet". Fondet har eget styre og administreres av Coop Norge AS.

Studenter kan søke om stipend når formålet er å tilegne seg økt kunnskap om kooperativ virksomhet. Stipendet kan brukes til innkjøp av faglitteratur, deltakelse på arrangementer, prosjekter, studier i inn- og utland og reiser eller lignende aktivitet dersom dette er begrunnet ut fra målet om tildeling av stipendet. Stipendet skal bidra til at enkeltpersoner kan delta på aktiviteter, gjennomføre prosjekter og/eller med det mål å tilegne seg økt kunnskap om kooperasjonen og dens utfordringer i et historisk-, samtids- og/eller i et framtidig perspektiv. Egenutvikling og faglig fordypning skal fremme kooperativ opplysningsvirksomhet og øke interressen for kooperasjonen og det kooperative særpreg.

Les mer om Advokat Dehlis Fond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Advokat Dehlis Fond

Formål
Stipendene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om samvirkelagene i Norge og den kooperative tanke.

Emne
For å søke stipend fra Advokat Dehlis Fond, må du skrive om et emne som er direkte relevant for Coop i Norge. Det er ønskelig at masteroppgavene tar for seg et tema innenfor følgende emner:

-Medeieruniverset 
-Sirkulær økonomi 
-Bærekraft
-Sosial ansvarlighet/mangfold
-Medeierdemokrati/eierstyring
I søknaden må det spesifiseres hvilket tema masteroppgaven skal ta utgangspunkt i.

Kriterier
Emneområdet må tilføre ny kunnskap og søknaden bør inkludere:

Kort om metode og teori på maks to sider
En kort prosjektbeskrivelse på maks fire sider
Kopi av karakterutskrifter
Praktisk informasjon
Søknaden sendes Advokat Dehlis Fond ved daglig leder Hilde Berge Mæhlum på e-post: hilde.berge.maehlum@coop.no

Oppgaven kan skrives av én person eller to personer sammen.

Søknadsfrist
Se årets søknadsfrist på coop.no

Utbetaling av stipend
Stipendet er på kr 25 000. Halvparten blir utbetalt ved semesterstart og resten blir utbetalt når oppgaven er bestått og presentert for styret i Advokat Dehlis Fond.

Hvis oppgaven skrives sammen av to studenter, vil stipendet være på kr 15.000 for hver.  

Annen informasjon​
Coop Norge SA stiller med praktisk hjelp underveis og sørger for at kandidaten oppretter kontakt med relevante personer i Coop samt i størst mulig grad får tilgang på nødvendig data.  Konfidensialitetserklæring må signeres.

 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Advokat Dehlis Fond