Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. Akademiet administrerer blant annet Abelprisen, Kavliprisen, VISTA-programmet, og Nansenfondet. 

Les mer om Det Norske Videnskaps-Akademi
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Akademiet administrerer blant annet Abelprisen, Kavliprisen, VISTA-programmet, og Nansenfondet
Støtteordninger (3)
logo
Abelprisen

Abelprisen er en internasjonalt anerkjent matematikkpris som deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisen er oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel og er på 7,5 millioner kroner.

Abelprisen er en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk:

-matematiske aspekter ved informasjonsteknologi
-matematisk fysikk
-sannsynlighetsteori
-numerisk analyse og beregningsvitenskap
statistikk
-anvendelser av matematikk i andre vitenskaper


Prisen er en anerkjennelse av vitenskapelige bidrag som er av eksepsjonell dybde og betydning for matematiske fag.

Abelprisen ble opprettet av den norske regjeringen i 2002 i forbindelse med 200-årsmarkeringen for Niels Henrik Abels fødsel. Prisen er på 7,5 millioner kroner og ble første gang delt ut i 2003 til den franske matematikeren Jean-Pierre Serre.


Prisen deles ut årlig av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Les mer og nominer kandidat på Abelprisens nettsider:

https://abelprisen.no/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap

Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris)
HUMSAM-prisen er på kr 250 000 og deles ut annethvert år. prisen gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utenlandske statsborgere med fast bosted i Norge.

Prisen het tidligere Fylkesakerprisen, og ble utdelt for første gang i 2015.

Slik nominerer du 
Nominasjonsbrev på 1-2 sider, med lenke til CV og publikasjonsliste, sendes til sekretær for komiteen Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no. 

Det vil bli annonsert når det neste gang åpnes for nominasjoner. Les vedtekter på Den Norske Videnskaps-Akademis nettsider:

https://dnva.no/priser/humsam-prisen

Privatpersoner
logo
Akademiets lærerpris

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner.


Prisen deles ut annethvert år (2023, 2025, 2027)

I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.
Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomiteen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.

Forslag sendes leder av priskomitéen: Svein Sjøberg på e-postadresse: svein.sjoberg@ils.uio.no
Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som pdf-vedlegg.

Les vedtekter her:

https://dnva.no/priser/akademiets-laererpris

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Det Norske Videnskaps-Akademi