Skaun kommunes støtteordninger

Skaun kommune deler ut kulturmidler og et kulturstipend. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Skaun kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturstipend

Skaun kommunes kulturstipend skal inspirere til og leggje til rette for utdanning og vidareutvikling for
kulturutøvarar i Skaun kommune.

Kulturstipendet skal i hovudsak gå til enkeltpersonar busette i Skaun kommune, men kan òg
gå til personar som er knytte til kommunen på annan måte. Kulturstipendet er på kr. 10.000,

Kandidaten sjølv sender inn søknad  til kommunen.

Mottakarar av kulturstipend skal gje skriftleg rapport om bruken av midlane innan rimeleg tid etter
utdeling.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Skal dere i gang med et anleggsprosjekt?

Alle som planlegger/skal søke om spillemidler vil ved behov få hjelp og veiledning. Ta kontakt med Skaun kommune god tid før byggestart.

For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene må anlegget være del av Sektorplan for kultur. Det betyr at anlegget er vurdert og planlagt gjennom en prosess i kommunen, og at planene er vedtatt i kommunestyret. Det vil være politisk behandling, med prioritering av søknadene i Skaun kommunestyre i oktober/november, sammen med rullering av Handlingsprogrammet for idrett fra Sektorplan kultur.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.skaun.kommune.no/idrett-og-spillemidler.166960.no.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Kulturprisen har i all hovedsak to formål: den skal være til inspirasjon for aktive kulturarbeidere, og den skal hedre dem som har gjort en stor innsats for kulturarbeidet i Skaun kommune.

Kulturprisen skal i hovedsak gå til enkeltpersoner som bor i Skaun kommune, men kan i spesielle tilfeller gå til personer som på andre måter er tilknyttet kommunen. Det er også mulig å nominere grupper, institusjoner, lag og foreninger.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivilligpris

Frivilligprisen har som mål å være til inspirasjon for alle som engasjerer seg i frivillig arbeid, og å hedre personer som har gjort en stor innsats for frivilligheten i Skaun kommune.

Prisen skal i hovedsak gå til enkeltpersoner som bor i Skaun kommune, men kan i spesielle tilfeller gå til personer som på andre måter er tilknyttet kommunen. Det er også mulig å nominere grupper, institusjoner, lag og foreninger.

Frist for å nominere til kulturpris, kulturstipend og frivilligpris er 1. oktober.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post