Sirdal kommunes støtteordninger

Sirdal kommune kan hvert år dele ut ett eller flere kulturstipend/idrettsstipend. Stipendordningen skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning, og retter seg spesielt mot ungdom som satser høyt innenfor sin idrett/kunstart. Se fanen "Støtteordninger" for oversikt over hvilke tilskudd du kan søke på om du har tilknytning til Sirdal kommune.

 

Les mer om Sirdal kommunes støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
2
Årlig utdeling
100.000 NOK (Inntil)
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Sirdal kommunes Kulturstipend

Kulturstipend skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning for skapende og utøvende talent og til spesielle arbeidsoppgaver som er til nytte for kulturlivet i Sirdal. 

Ordningen retter seg spesielt mot ungdom som satser høyt innenfor sin kunstart, men andre kan også søke. Stipendet vil kunne oppfattes som en viss kompensasjon for tap av inntekt som følge av satsing/utdannelse. Stipend kan også søkes i forbindelse med dekning av deler av utgifter til relevante kurs og lignende. 

 

Retningslinjer: 

- Stipend må den enkelte søke på selv

- Søknaden skal inneholde en begrunnelse, samt dokumentasjon og oversikt over relevante kostander

- Det kan søkes stipend for 1 år av gangen

- Maksimalt stipend pr. år settes til kr 50.000

- Det er kun mulig å bli tildelt stipend 2 ganger

- Søkere av kulturstipend må ha fylt 16 år

- Søkere av kulturstipend må være registrert i folkeregisteret i Sirdal kommune eller ha nære bånd til kommunen

- Søkere som har direkte tilknytning til det lokale kulturlivet i kommunen vil bli prioritert ved tildeling

- Frist for å søke stipend er 1. desember

 

Markering av de som har mottatt stipend skjer ved en passende høytidelig anledning. Før utvalg for oppvekst og levekår tildeler stipend, skal det foreligge en uttalelse fra arbeidsgruppen som er nedsatt av utvalget. 

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Sirdal kommunes Idrettsstipend

Stipendordningen skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning innenfor det utvidete kulturbegrepet. Ordningen retter seg spesielt mot ungdom som satser høyt innenfor sin idrett, men andre kan også søke.

Idrettsstipendet kan tildeles personer som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Stipendet vil kunne oppfattes som en viss kompensasjon for tap av inntekt som følge av satsing/utdanning. Stipend kan også søkes i forbindelse med dekning av deler av utgifter til relevante kurs og lignende. 

 

 Retningslinjer: 

- Stipend må den enkelte søke på selv

- Søknaden skal inneholde en begrunnelse, samt dokumentasjon og oversikt over relevante kostander

- Det kan søkes stipend for 1 år av gangen

- Idrettsstipend tildeles 1-2 søkere

- Maksimalt stipend pr. år settes til kr 50.000

- Det er kun mulig å bli tildelt stipend 2 ganger

- Søkere av idrettsstipend må ha fylt 16 år

- Søkere av idrettsstipend må være registrert i folkeregisteret i Sirdal kommune eller ha nære
  bånd til kommunen

- Søkere som har direkte tilknytning til det lokale kulturlivet i kommunen vil bli prioritert ved tildeling

- Søkere som drives innen en sportsgren som er definert som en idrett inn under Norges idrettsforbund
  skal prioriteres

- Markering av de som har mottatt stipend skjer ved en passende høytidelig anledning

- Før utvalg for oppvekst og levekår tildeler stipend, skal det foreligge en uttalelse fra arbeidsgruppen
  som er nedsatt av utvalget

- Frist for å søke stipend er 1. desember

 

Søknaden må inneholde en kort oversikt over idrettsutøverens personalia, samt de fremste prestasjoner så langt og fremtidige målsettinger. Idrettsutøvere som mottar stipend skal profilere/synliggjøre at de er støttet av Sirdal kommune. Mottakere av idrettsstipend vil få utdelt en "profileringspakke" fra kommunen som de må bruke i henhold til sin aktivitet. Bruken av profileringspakken må være avklart mellom stipendmottaker og kommunen. I forhold til idrettsstipend vil Sirdal idrettsråd være høringsinstans. 

 

Privatpersoner
logo
Tilskudd til arrangement

Før utbetaling kan skje må det føreliggje eit rekneskap underskrevet av søkjer. I heilt spesielle høve kan det vurderast om noko av tilskotet kan utbetalast i forkant av sjølve arrangementet.

Retningsliner for å søke på tilskotet finn du på www.sirdal.kommune.no eller ved å kontakte servicetorget på rådhuset.


Hugs at tilskotet kan søkjast heile året, men minimum 5 veker før arrangementet vert avhalden.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse

Sirdal Kommune
Tonstadvegen 26
Tonstad