Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Vi er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade, et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor og en katalysator for handling.

Les mer om Skadeforebyggende forum
Fakta
Antall utdelinger
2
Årlig utdeling
10.000 NOK (pr stipend)
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Skadeforebyggende forums masterstipend

Trygghet og sikkerhet er viktig for hele samfunnet - og for hver enkelt av oss. Krig, naturkatastrofer og terrorisme er noe av det vi frykter mest. Men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer flest. De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. Det er disse ulykkene vi er spesielt opptatt av å forebygge. Med stipendordningen vil vi stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter.

Masterstudenter får også i år mulighet til å søke om økonomisk støtte. Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver oppgaver om skader, ulykker, årsakssammenhenger  og forebyggingsmuligheter

Formålet med stipendet er å stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter.Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Det kan være studier i folkehelse, arkitektur, ergoterapi, arealplanlegging, HMS, sykepleie, sosiolog, helse, jus i eller noe helt annet, der skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter er tema / deltema og har relevans for oppgaven. 

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Skafor vil kunne bidra med innspill og kontakter. Stipendet tildeles av styret i Skafor. 

Eksempler på tema

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir ønsket resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt? Hva kan man lære av kampanjer som er gjennomført? Hva finnes av gode eksempler?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet 

Vi kan registrerer ca.9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan skadene skjer og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Dette er noen aktuelle temaområder, men vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og / eller forebygging av skader og ulykker.

Metode og utforming

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke av kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenhenger eller en type atferd, det er opp til den enkelte student og hans / hennes veileder.. 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Skadeforebyggende forum