Øygarden kommunes støtteordninger

Øygarden er en kommune på Vestlandet. 

Les mer om Øygarden kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Idrettsstipend

Stipendet kan delast til idrettsutøvarar som representerer idretten i Øygarden kommune. Stipendet vert gjeve til personar busette i eller med anna sterk tilknyting til Øygarden kommune.

Stipendet skal nyttast til vidareutvikling av idrettsengasjementet, som t.d. deltaking i meisterskap, treningsopphald og innkjøp av spesialutstyr.

Søknaden skal innehalde:

-Grunngjeving og ein plan for bruk av stipendet
-Kostnadsoverslag.
-Søkjarar må opplyse om tilknyting til Øygarden kommune, og om andre stipend dei eventuelt har motteke dei siste 4 åra.

Slik søkjer du
Søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar-og-stipend/kommunale-tilskot/kommunale-stipend/

Søknadsfrist 15. april

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Stipendet kan delast ut til personar eller grupper som utmerker seg særleg innanfor kunstnarleg verksemd. Stipendet vert gjeve til personar/grupper som er busette i - eller med anna sterk tilknyting til - Øygarden kommune.

Stipendet kan nyttast til bestemte arbeidsoppgåver, prosjekt, studiereiser, etablering eller utdanning.

Søknaden skal innehalde:

-Grunngjeving og ein plan for bruk av stipendet
-Kostnadsoverslag
-Søkjarar må opplyse om tilknyting til Øygarden kommune, og om andre stipend dei eventuelt har motteke dei siste 4 åra.


Slik søkjer du
Søk elektonisk på Øygården kommunes nettsider:

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar-og-stipend/kommunale-tilskot/kommunale-stipend/

Søknadsfrist 15. april

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Øygarden kommunes støtteordninger