Norec

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er Norges einaste kompetansesenter for internasjonale utvekslingssamarbeid. Som ein etat under Utanriksdepartementet er vi ein del av Norges samla innsats for å nå FNs berekraftsmål.

- www.norec.no -

Les mer om Norec
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Gjennom utveksling styrkar vi globale partnarskap og gir unge menneske internasjonal arbeidserfaring
Støtteordninger (1)
logo
Norec - tilskot

Prioriteringar for tilskotet
• innovative måtar å utvikle partnarskapet og prosjektet på
• partnarskap som nyttar digitale plattformer for å oppnå resultat
• søkarar i offentleg sektor
• søkarar som arbeider med klima, miljø og hav

Kven kan søke?
Norec støttar internasjonale partnarskap i og mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Noreg. 

Vi tar i mot søknader frå:
• Frivillige organisasjonar
• Offentleg sektor
• Privat sektor
• Søkarane må halde til i Noreg eller eitt eller fleire av Norec sine samarbeidsland. 

For å søke tilskot, må søkaren:
• vere ei juridisk eining 
• ha nødvendig fagleg og administrativ kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet 
• ha realistiske og kvantifiserbare mål for prosjektet 
• ha etablert eit godt samarbeid med organisasjonane som inngår i søknaden (Alle må ha vore med på å utarbeide søknaden.) 
• ha rutinar for å nyttiggjere seg medarbeidarane sin kompetanse både før, under og etter eit utanlandsopphald 

Søknadsfristar
Vi behandlar søknader etter kvart som vi får dei.
For prosjekt som startar i august 2022, må Norec få søknaden i hende før 1. mars 2022.
For prosjekt som startar i januar 2023, må Norec få søknaden i hende før måndag 15. august 2022.

Les meir og søk elektronisk på norec.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post