Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune deler ut tilskudd innenfor kultur, idrett, oppvekst, lokalsamfunn, helse, inkludering og andre diverse kategorier. Se utlysninger for mer informasjon.

Les mer om Fredrikstad kommune
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Vi ser etter
Utlysing
Ikke spesifisert
Fredrikstad

Aktuelle støtteordninger hos Fredrikstad kommune

Private / enkeltpersoner
Private / enkeltpersoner, Barn og ungdom

Aktuelle utlysinger hos Fredrikstad kommune

Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som inspirasjon for disse.   RETNINGSLINJER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND 1. Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum til kunstnerstipend. Summensstørrelse fastsettes i egen budsjettpost. 2. FormålKunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene sominspirasjon for disse. Med kunstnere menes her profesjonelle billedkunstnereog kunsthåndverkere (eller andre som tilfredsstiller kravene til opptak i fagorganisasjonene) 3. MottakereKunstnerstipendiet skal gå til enkeltpersoner bosatt i, eller som har sitt virke i Fredrikstad.I spesielle tilfeller kan også stipendiet gis til grupper. 4. OmrådeDet skal legges vekt på en rimelig fordeling mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere iforhold til representasjon i kommunen. 5. AvgrensningerDet skal legges vekt på at mottaker skal ha sitt virke/ bosatt i kommunen. Det skal ikke tashensyn til annen inntekt eller offentlig tilskudd som søker evt. mottar. Stipendkomiteen børvære orientert om tidligere tildelinger av dette stipendiet. 6. TildelingTildelingen av kunstnerstipendiet skjer i forbindelse med en årlig Stipendutstilling i regi avØstfold Kunstnersenter. Tildelingen skjer på grunnlag av innkomne arbeider og søknadersom følger disse. Kulturseksjonen sentralt er sekretariat for ordningen. 7. JuryeringØstfold Kunstnersenter plukker ut en jury bestående av en billedkunstner og enkunsthåndverker (fra Kunstnerisk råd ved Akershus Kunstnersenter/VestfoldKunstnersenter). Kommunens representant er valgt av kulturutvalget. 8. RapportStipendmottaker skal gi en kort rapport over bruken av midler innen 1 år ettertildelingen. (Evt. etter nærmere avtale) 9. KunngjøringHvert år skal kunstnerstipendiet kunngjøres gjennom media i Fredrikstad og rundskriv fraØstfold Kunstnersenter til organiserte medlemmer. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer, opplysninger om søknadsfrist,stipendsum og antall arbeider som kan leveres inn.
Ikke spesifisert Fredrikstad

Kalender

  • NOV 01
    2020
    1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse

Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad

Postboks 1405 1602 Fredrikstad