Færder kommunes støtteordninger

Færder kommune deler ut midler til blant annet idrett, kultur og næringsliv. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Færder kommune.

Les mer om Færder kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
De sammensluttede legater i Færder kommune

Legatets formål skal være å hjelpe vanskeligstilte/trengende i Færder kommune ved utdeling av midler hvert år.
Inntekt må dokumenteres.

Du finner link til søknadsskjema på kommunens nettsider

Privatpersoner
logo
Felleslegat II

Avkastningen deles ut til beste for ungdom under utdannelse og til allmennyttige formål. Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde studenter på høyskole/universitetsnivå fra Færder kommune. Dokumentasjon på studieplass må vedlegges. Det må opplyses om studiets totale lengde og hvor langt man har kommet i studiet.

Les mer og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider.

Privatpersoner
logo
H.R. Olsens og hustrus legat

Avkastningen deles ut til formål av sosial og kulturell karakter som tilgodeser en større krets av personer innen Færder kommune. Mandatet tolkes/praktiseres av Færder legatstyre til å gjelde organisasjoner, foreninger, prosjekter etc. som har en positiv betydning i Færder kommune. Søknaden må beskrive og dokumentere formålet, organisasjonen og ansvarlige kontaktpersoner.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Marthe Schilling Marthinsen Minnefond

Marthe Schilling Marthinsen, født 08.08.1989, var datter av May-Liz Schilling Marthinsen og Rune Nordahl Marthinsen. Under ferieopphold i Thailand julen 2004 omkom både Marthe og hennes mor May-Liz da området ble truffet av en tsunami. Tsunamien tok mange menneskeliv og skapte et voldsomt kaos over store landområder.

Rune Nordahl Marthinsen overlevde ulykken. I år 2005 testamenterte han bort all sin formue til barne- og ungdomsarbeid på Nøtterøy i Færder kommune, primært lokalisert i Bergan krets vel. Arven skulle forvaltes via en stiftelse eller legat. Selv døde han i august 2020, og på bakgrunn av hans testament er det opprettet en stiftelse med navn «Marthe Schilling Marthinsens Minnefond» som skal ivareta Rune Nordahl Marthinsens testamentariske gave til barn og unge.

Årlige utdelinger fra stiftelsen kan beløpe seg til totalt kr 500.000,-.
Dette kan fordeles på et eller flere forskjellige prosjekter / til forskjellige søkere.

Styret i Minnefondet består i dag av Knut Skagen, Tore Langås og Nils Petter Johansen.

 Søknad skal sendes til:

       Marthe Schilling Marthinsens Minnefond
       v/advokat Knut Skagen
       Pb 10, 3101 Tønsberg.

Søknadsfrist er innen den 31. mars hvert år.

Les mer og last ned søknadsskjema her:

https://advokatskagen.no/minnefond/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Færderstipendet

Færderstipendet er ment å stimulere mottakers videreutvikling innenfor områdene kunst, kultur eller idrett.

Færderstipendet kan søkes av enkeltpersoner hjemmehørende, eller med nær tilknytning til Færder kommune og som har ønske om utdanning/videreutvikling innenfor kunst, kultur eller idrett.

Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 16 år ved årets utgang.

Færderstipendet består et pengebeløp. Prisen har en total verdi på inntil kr. 25.000

Les statutter her:

https://innsyn2.v-man.no/fer/wfdocument.ashx?journalpostid=2022013169&dokid=538777&versjon=3&variant=A&

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post