Norske kunsthåndverkeres støtteordninger

Alle profesjonelle kunsthåndverkere kan søke alle stipend, helt uavhengig av medlemskap.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra norskekunsthandverkere.no

Les mer om Norske kunsthåndverkeres støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens materialbaserte kunst
Støtteordninger (5)
logo
Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Arbeidsstipend skal gi kunsthåndverkere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedyrke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år etter omfanget av arbeidsplanen/prosjektet. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse i søknaden. Dersom det er grunn til at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité.

Hvem kan søke?​
Kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere.

Les mer og send inn søknad på norskekunsthandverkere.no

Privatpersoner
logo
NKs støtte til utvikling av fag og formidling

Formålet med støtten til utvikling av fag og formidling er å stimulere tiltak som styrker og synliggjør kunsthåndverk som fagområde og kommer flere til gode. Dette kan være tiltak som seminarer, konferanser, workshops, kunstfaglige publikasjoner, publikumsarrangementer og annen promotering av norsk kunsthåndverk. Tiltakene kan gjennomføres både i inn- og utland.

Det legges vekt på at tiltaket utvikler kunsthåndverkfeltet, gjennom formidling og profesjonalisering av flere kunstnerskap og henvendelse til nye publikum. 

Det gis ikke støtte til forprosjekter, profilering av individuelle kunstnerskap eller prosjekter som har fått denne støtten tidligere. Unntak kan gjøres der prosjektet i særskilt grad treffer formålet med støtteordningen. Det gis ikke støtte til utstillingsproduksjon.

Hvem kan søke?​
Profesjonelle kunsthåndverkere (enkeltvis eller på vegne av gruppe) som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, samt profesjonelle virksomheter i Norge som formidler kunsthåndverk.

Søknadsfrister
1. oktober / 1. april

Les mer og send inn søknad på norskekunsthandverkere.no

Privatpersoner
logo
Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Fordypningsstipend skal bidra til å gi kunsthåndverkere rom til faglig fordypning frem mot kommende utstillingsprosjekt eller tilsvarende utadrettet virksomhet.

Søknaden fylles ut digitalt med beskrivelse av kunstnerskap og kunstneriske planer og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved CV og digital dokumentasjon av inntil syv arbeider. Hvert arbeid kan dokumenteres med enten en bildefil, en pdf-presentasjon på inntil to sider eller med video (maks fem minutter totalt). For at søknaden skal være gyldig, skal det vedlegges eller ettersendes kopi av prosjektavtalen.

Les mer og send inn søknad på norskekunsthandverkere.no

Privatpersoner
logo
NKs reisestøtte utland

Formålet med NKs reisestøtte utland er å støtte profesjonelle kunsthåndverkeres reise til destinasjoner utenfor Norge i anledning utstillinger, formidlingsprosjekter eller faglig program som man er invitert til å delta i eller selv har initiert. Tilskuddet følger faste satser.

Frist: 1. april / 1. oktober.

Les mer og send inn søknad på norskekunsthandverkere.no

Privatpersoner
logo
Støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder av kunsthåndverk

Støtten skal sikre mangfoldet i kunstnerdrevne salgs- og visningssteder (formidlingskanaler). Salgs- og visningssteder med flere kunsthåndverkere skal prioriteres i ordningen. Det tas også hensyn til profesjonalitet og hvor publikumsrettet virksomheten er. Man kan søke støtte til daglig drift, nyanskaffelser/vedlikehold og markedsføring. Markeder, festivaler og tilsvarende arrangementer kan ikke støttes i denne ordningen.

Les  mer og send inn søknad på norskekunsthandverkere.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norske kunsthåndverkeres støtteordninger