Notodden kommunes støtteordninger

Notodden kommune tilbyr sine innbyggere flere fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Notodden kommune.

Les mer om Notodden kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Fond for idrett, kultur og frivillighet

Notodden kommune ønsker å initiere til og støtte opp under ulike tilbud, aktiviteter og prosjekter innen idrett, kultur og frivillighet i kommunen. Organisasjoner, lag, foreninger og stiftelser kan søke. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til driftsformål.

Vedtekter for fondet - mer informasjon om hva det kan søkes tilskudd til og krav til søknaden finner du på notodden.kommune.no

Søknadsfrist 1. oktober. Mer søknaden med «Fond for idrett, kultur og frivillighet».

Søknader sendes: postmottak@notodden.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Verdensarvkommunefondet

Det lyses ut 200 000 kr i tilskudd for å styrke kulturminner og antikvarisk istandsetting av bygg med viktig kulturhistorisk verdi i hele kommunen. Maksimalt tilskudd er inntil 30 % av totalkostnader, og maksimalt 100 000 kr.

PRIORITERING AV TILSKUDDET
Ved tildeling av tilskudd skal følgende faktorer vurderes og vektlegges:
- Bygningens kulturminneverdi og reguleringsstatus
- Bygningens beliggenhet og plassering i bybildet/lokalsamfunnet
- Bygg med dårlig tilstand, tilbakeføringsprosjekter og støtte til riktig materialbruk og
arkitektonisk utforming skal prioriteres.


Tilskudd skal i hovedsak dekke merkostnader ved antikvariske løsninger og være en del
finansiering. Tilskudd skal delfinansiere utgifter der antikvarisk løsning er dyrere enn
standardutførelse, eller gis til omfattende vedlikeholdsarbeider med spesielt kostnadskrevende
antikvariske løsninger.

SØKNADSFRIST
Tilsagn om tilskudd gis etter søknad. Årlig søknadsfrist er 1. oktober.

Les retningslinjer og mer om ordningen på notodden.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd kultur

Støtte kan gis til frivillige lag og organisasjoner, barne- og ungdomsarbeid, sang- og musikkaktiviteter m.m. Regnskap foregående år med balanse må vedlegges.

Søknadsfrist 1. april

Søk elektronisk på notodden.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd idrett

Støtte kan gis til idrettslag, organisasjoner og foreninger. Regnskap foregående år med balanse må vedlegges.

Søknadsfrist 1. april.

Søk elektronisk på notodden.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post