Regine Waages pris for diakoni og frivillighet

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har til formål å fremme kristen omsorg for mennesket. Stiftelsen eier og driver sykehus, høgskole, barnevernsenter og sjelesorgsenter.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Regine Waages pris for diakoni og frivillighet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Regine Waages pris for diakoni og frivillighet

Med en egen Diakonipris vil Stiftelsen Bergen Diakonissehjems legat for Diakonal Virksomhet sette fokus på viktigheten av diakoni og frivillighet i dagens samfunn. Det blir gjort mye godt arbeid av både enkeltpersoner, men også gjennom frivillige lag og organisasjoner i Bjørgvin på dette området.

Prisen  skal deles ut til diakonal innsats i Bjørgvin. Den kan gis til:

• Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, foreninger eller grupper som tilfredsstiller kriteriene.
• Diakonal innsats som vil bli prioritert skal ha preg av inkludering, omsorg, «empowerment» og gjerne nytenkning.

Prisen vil ha sin egen jury bestående av representanter fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, DnK Bjørgvin og fra KIA.

Prisen vil bli delt ut på Diakonikonferansen «Diakoni Bjørgvin» som arrangeres hvert annet år.

Les mer på haraldsplass.org

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Regine Waages pris for diakoni og frivillighet