Stiftelsen Sjømannshjelpen

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget. mht. stønad/lån.

Stiftelsen Sjømannshjelpen forvaltes av et styre som består av representanter fra Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund. Stiftelsen har egen ansatt daglig leder.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra sjomannshjelpen.no

Les mer om Stiftelsen Sjømannshjelpen
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Stiftelsen Sjømannshjelpen

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget. mht. stønad/lån.

Videre:

Yte stønad eller lån under maritim utdanning
Tilskudd til egenbetaling ved opphold/etterbehandling ifm rehabilitering.
Yte stønad til institusjoner eller lignende som ivaretar, eller faller inn under stiftelsens formål.
Styret avgjør i hvert tilfelle om det skal ytes stønad/lån, i hvilken form og med hvilket beløp, ihht. vedtektene § 5.

Kontakt stiftelsen på e-post: orn@sjomannshjelpen.no

Les mer på sjomannshjelpen.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Stiftelsen Sjømannshjelpen