Tromsø kommunes støtteordninger

Tromsø kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike stipend, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tromsø kommune.

Les mer om Tromsø kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (14)
logo
Kirkefondet

Midlene skal brukes til kirkelige formål, herunder forskjønnelse av kirken, men ikke til ordinært vedlikehold.

Tildeling skjer etter søknad fra Kirkelig Fellesråd på vegne av de ulike menighetsråd i Tromsø kommune, Tromsø Gravlunds Venner eller lignende. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Paul Figenschaus legat

Her kan du søke om støtte til aktiviteter til fordel for byens ungdom.
 
Styret vil kun ta i betraktning søknader til aktiviteter for og av barn og ungdom selv. Dette fordi man ønsker å stimulere barn og ungdoms egen medvirkning og initiativ til aktivitet. Midlene vil ikke være søkbare for voksenstyrte lag og foreninger, da det allerede eksisterer mange ulike tilskuddsordninger for disse.

Du finner søknadsskjema på kommunens nettsider

Privatpersoner
logo
Oberst O. Munthe-Kaas legat

Studenter som tar høyere utdanning etter å ha tatt videregående skole kan søke. Pengene skal brukes til finansiering av høyere utdanning.

Les mer om legatet på Tromsø kommunes egne nettsider:

https://www.tromso.kommune.no/legater-og-fond.175638.no.html

 

Privatpersoner
logo
Alfred og Haldis Olsens legat til fordel for eldre i Tromsø

Legatet skal virke til fordel for de eldre i Tromsø kommune, og skal bare anvendes til fordel for enkeltpersoner.

Les mer om legatet på Tromsø kommunes egne nettsider:

https://www.tromso.kommune.no/legater-og-fond.175638.no.html

 

Privatpersoner
logo
Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere

Søker må være profesjonell kunstner bosatt i Tromsø kommune. Stipendet skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet i Tromsøsamfunnet. Dette kan for eksempel være utdanning, kurs, studiereise eller utøvelse av kunstnerisk virksomhet.

Les mer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://tromso.kommune.no/Kulturstipender

Privatpersoner
logo
Kulturstipend for ungdom

Vi deler ut stipendet til ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune i året som har gått. Utdelingen skjer før jul hvert år. Stipendet kan gå til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Tromsø kommune. Juryen vektlegger kreativitet og nyskaping. At man er en inspirasjon for andre er også et viktig premiss.

Stipendet er på 25 000 kroner og kan brukes fritt til utvikling av kunst- og kulturuttrykket.

Ungdom kan ikke selv søke på stipendet. Kandidater må foreslås av andre.

Stipendet utlyses hver høst, med en frist for å sende inn forslag. Endelig beslutning gjøres av en jury som består av både ungdommer og kulturarbeidere. Juryen kan også foreslå kandidater.

Forslag på kandidater sendes til Sif Vik 

Privatpersoner
logo
Gründerhjelpa – hjelp til å starte bedrift

Hva tilbyr vi?
Dersom du sitter på en idé, er gründerhjelpa en god plass å henvende seg til. Vi kan tilby deg et møte med to av våre veiledere som kan gi gode råd, veiledning og hjelp.  Videre kan vi tilby deg:

-Kurs i forretningsutvikling.
-Kurs i salg og markedsføring.
-Bistand fra en mentor i inntil ti timer. Vi har mentorer innenfor salg og markedsføring, forretningsutvikling, økonomi og budsjettering og oppstartsveiledning.
-Arbeidsplass på FLOW Coworking. Her kan du kan sitte gratis i én  måned.


Disse kan søke og slik søker du
Alle som har en forretningsidé eller har etablert en bedrift i Tromsø kommune kan søke om støtte fra oss i gründerhjelpa.

Søknadsskjema finner du på tromso.kommune.no

Kontakt oss
Øyvind Rasmussen
Rådgiver
Telefon: 90 77 86 67

Du finner oss i lokalene til FLOW Coworking.  
Adressen er Storgata 9, 9008 Tromsø.

Bedrifter og næringsliv
logo
Barnefondet

Barnehjem, barneboliger og avlastningsboliger i Tromsø kommune kan søke. Pengene skal brukes til det beste for barna, for eksempel sosiale tiltak, markeringer av høytider eller lignende. Midlene skal ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift.

Les vedtekter på tromso.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettspris

Tromsø kommunes idrettspris skal gå til idrettsutøvere, lag, foreninger eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten. Idrettsprisen ble utdelt første gang i 2005.

Forslag med begrunnelse sendes til:

Tromsø idrettsråd
Postboks 12
9251 Tromsø

Du kan også sende en e-post til Tromsø idrettsråd:  tromso.idrettsrad@nif.idrett.no

Forslaget vurderes av idrettsutvalget. Frist for å sende inn forslag er 1. november. Prisen deles ut av ordføreren i anledning årets siste kommunestyremøte.

Privatpersoner
logo
Hedersprisen

Hedersprisen deles ut til utøvende kunstnere og kulturarbeidere som gjennom sine prestasjoner har skapt kunstglede og opplevelser utenom det vanlige for Tromsø kommunes befolkning. Kandidater vurderes av en egen komité.

Prisen deles ut av ordføreren i anledning årets siste kommunestyremøte.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Likestillingsprisen

Kommunens likestillingspris tildeles institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Du er velkommen til å sende inn ditt kandidatforslag når kommunen har meldt på nettsiden at forslagsinnsendingen er åpnet.

Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Nina Christine Dahl i TryggEst, Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret, Kafe X og Omsorgstjenesten Langnes.

Kandidatforslag må inneholde:

-Kandidatens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
-Begrunnelse for hvorfor du/dere mener denne kandidaten bør få tildelt prisen.
-Ditt egen navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.


Det er kommunens likestillingsutvalg som deler ut prisen.

Kandidatforslag sendes til:
Tromsø kommune
Likestillingsutvalget
Postboks 6900
9299 Tromsø

Forslag til kandidat kan også sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no.

Prisen deles tradisjonelt ut på årets siste kommunestyremøte, normalt i midten av desember.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturvernprisen

Kommunens kulturvernpris har vært delt ut siden 1986, og skal stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte. Prisen kan tildeles personer, institusjoner, lag eller foreninger.  

Send oss gjerne en e-post med forslag og begrunnelse på postmottak@tromso.kommune.no 

Frist for å nominere kandidater annonseres på kommunens hjemmeside, og i avisannonser i god tid.  

Kulturvernprisen deles ut på siste kommunestyremøte hvert år.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Tromsø kommune deler ut kulturprisen til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har utmerket seg i særlig positiv kulturell sammenheng.

Send oss gjerne en e-post med nominasjonsforslag og begrunnelse på postmottak@tromso.kommune.no 

Frist for å nominere kandidater annonseres på kommunens hjemmeside i oktober.  

Prisen deles ut av ordføreren i anledning årets siste kommunestyremøte.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fremtids- og næringsfondet

Kort fortalt
Fremtids- og næringsfondet gir pengestøtte til prosjekter som bidrar til det grønne skiftet, bærekraftige tiltak og til å redusere klimautslipp i Tromsø.


Fondet tilbyr økonomisk støtte gjennom en generell søknadsprosess og en spesialisert ordning for grønn kartlegging. 


Jobber du i Tromsø kommune kan du søke om støtte til bærekraftige tiltak

Les mer om fondet på kommunens nettsider:

https://tromso.kommune.no/naering/fond-og-stotte/fremtids-og-naeringsfondet

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post