Tromsø kommunes legater og støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Tromsø kommunes legater og støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Kirkefondet

Midlene skal brukes til kirkelige formål, herunder forskjønnelse av kirken, men ikke til ordinært vedlikehold.

Tildeling skjer etter søknad fra Kirkelig Fellesråd på vegne av de ulike menighetsråd i Tromsø kommune, Tromsø Gravlunds Venner eller lignende. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Paul Figenschaus legat

Her kan du søke om støtte til aktiviteter til fordel for byens ungdom.
 
Styret vil kun ta i betraktning søknader til aktiviteter for og av barn og ungdom selv. Dette fordi man ønsker å stimulere barn og ungdoms egen medvirkning og initiativ til aktivitet. Midlene vil ikke være søkbare for voksenstyrte lag og foreninger, da det allerede eksisterer mange ulike tilskuddsordninger for disse.

Private / enkeltpersoner
logo
Oberst O. Munthe-Kaas legat

Studiebidrag til kvinnelige eller mannlige studenter utgått fra Tromsø offentlige høyere allmennskole (Videregående skole i Tromsø kommune, allmennfaglig linje) for videre studier frem til avgangseksamen ved Universitet eller likeverdig læreanstalt i Norge. 

Les mer om legatet på Tromsø kommunes egne nettsider:

https://www.tromso.kommune.no/legater-og-fond.175638.no.html

 

Private / enkeltpersoner
logo
Ruth og Marit Sørensens legat

Legatets formål er å støtte enkeltmennesker i Tromsø kommune som av en eller annen grunn har fått redusert livsutfoldelse, som mennesker som er vanføre, kronisk syke, skrøpelige på grunn av høy alder, blinde, svaksynte eller døve, og som ved hjelp av et pengetilskudd kan skaffe seg bistand, lindring for smerter eller muligheter for å leve et mer innholdsrikt liv. Legatet skal også kunne gi støtte til dyr som har vært gjenstand for mishandling eller vanrøkt.

Les mer om legatet på Tromsø kommunes egne nettsider:

https://www.tromso.kommune.no/legater-og-fond.175638.no.html

 

Private / enkeltpersoner
logo
Alfred og Haldis Olsens legat til fordel for eldre i Tromsø

Legatet skal virke til fordel for de eldre i Tromsø kommune, og skal bare anvendes til fordel for enkeltpersoner.

Les mer om legatet på Tromsø kommunes egne nettsider:

https://www.tromso.kommune.no/legater-og-fond.175638.no.html

 

Private / enkeltpersoner
logo
Karen Andersen og grosserer Kolsums Legat

Here you must add the general description of the grant.

Please keep in mind this is not an annoucement, but a general description of the grant that will always be published.

Therefore you should not add application deadline dates etc. here, but just a general presentation.

Private / enkeltpersoner
logo
Signe Wessel-Zappfes legat

Midlene skal anvendes til beste for barn og unge som er pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Tildelte midler kan ikke brukes til drift eller vedlikehold. Tildeling skjer etter søknad fra UNN, fortrinnsvis til Barne- og ungdomsavdelingen og avdeling for lungesykdommer.
 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere

Here you must add the general description of the grant.

Please keep in mind this is not an annoucement, but a general description of the grant that will always be published.

Therefore you should not add application deadline dates etc. here, but just a general presentation.

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturstipend for ungdom

Vi deler ut stipendet til ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune i året som har gått. Utdelingen skjer før jul hvert år. Stipendet kan gå til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Tromsø kommune. Juryen vektlegger kreativitet og nyskaping. At man er en inspirasjon for andre er også et viktig premiss.

Stipendet er på 25 000 kroner og kan brukes fritt til utvikling av kunst- og kulturuttrykket.

Ungdom kan ikke selv søke på stipendet. Kandidater må foreslås av andre.

Stipendet utlyses hver høst, med en frist for å sende inn forslag. Endelig beslutning gjøres av en jury som består av både ungdommer og kulturarbeidere. Juryen kan også foreslå kandidater.

Forslag på kandidater sendes til Sif Vik 

Vi deler ut stipendet til ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune i året som har gått. Utdelingen skjer før jul hvert år. Stipendet kan gå til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Tromsø kommune. Juryen vektlegger kreativitet og nyskaping. At man er en inspirasjon for andre er også et viktig premiss.

Stipendet er på 25 000 kroner og kan brukes fritt til utvikling av kunst- og kulturuttrykket.

Ungdom kan ikke selv søke på stipendet. Kandidater må foreslås av andre.

Stipendet utlyses hver høst, med en frist for å sende inn forslag. Endelig beslutning gjøres av en jury som består av både ungdommer og kulturarbeidere. Juryen kan også foreslå kandidater.

Ktaktperson for Kulturstipend for ungdom:

Sif Vik, plan- og prosjektleder Tvibit
Telefon: 95 20 64 99

Private / enkeltpersoner
logo
Gründerhjelpa – hjelp til å starte bedrift

Hva tilbyr vi?
Dersom du sitter på en idé, er gründerhjelpa en god plass å henvende seg til. Vi kan tilby deg et møte med to av våre veiledere som kan gi gode råd, veiledning og hjelp.  Videre kan vi tilby deg:

-Kurs i forretningsutvikling.
-Kurs i salg og markedsføring.
-Bistand fra en mentor i inntil ti timer. Vi har mentorer innenfor salg og markedsføring, forretningsutvikling, økonomi og budsjettering og oppstartsveiledning.
-Arbeidsplass på FLOW Coworking. Her kan du kan sitte gratis i én  måned.


Disse kan søke og slik søker du
Alle som har en forretningsidé eller har etablert en bedrift i Tromsø kommune kan søke om støtte fra oss i gründerhjelpa.

Søknadsskjema finner du på tromso.kommune.no

Kontakt oss
Øyvind Rasmussen
Rådgiver
Telefon: 90 77 86 67

Du finner oss i lokalene til FLOW Coworking.  
Adressen er Storgata 9, 9008 Tromsø.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post