Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.

Les mer om Stiftelsen UNI
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Stiftelsen UNI

Hva gir vi støtte til

Økonomisk støtte fra stiftelsen kan deles i bidrag til

  • vern av myke verdier
  • vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Bidrag fra stiftelsen

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier.

Vern av menneskelig favner bredt, men enkelte områder er særskilt prioritert, i første rekke tiltak for å forebygge kriminalitet og tiltak for å forebygge ulykker.

I dagens samfunn ligger misbruk av narkotika bak mange kriminelle handlinger som vold, ran, innbrudd, underslag og tyveri. Bekjempelse av narkotikaens utbredelse er derfor viktig for stiftelsen.

Erfaring viser også at folk som en gang er straffedømt, ofte faller tilbake til kriminelle handlinger etter ar de har sonet sin dom. Ettervernet av tidligere fanger er derfor et område som stiftelsen prioriterer.

Mange mennesker omkommer eller blir alvorlig skadet i forskjellige ulykker som drukning, bilkollisjoner og fall i hjemmet. Å forebygge slike ulykker har også klare virkninger for vårt miljø.

Vern av materielle eiendeler omfatter først og fremst vern av bevaringsverdige bygninger. Mange av disse befinner seg i museer og stiftelsen arbeider derfor nært sammen med Nordisk Kulturråd som har et overordnet ansvar for sikringen av museene og deres samlinger.

Mange bevaringsverdige bygninger utenfor museene er fredet. Vedtak om fredning fattes av Riksantikvaren. De ansatte i denne organisasjonen har derfor god oversikt over hvilke hus, industrianlegg og lignende som er bevaringsverdige. Stiftelsen har derfor stor glede av et nært samarbeid med fagfolk.

Riksantikvaren har også ansvaret for vern av historiske fartøyer. Mange av søknadene som gjelder restaurering av skip og båter fra handelsflåten, fiske og fangst blir derfor forelagt av Riksantikvaren til uttalelse. 

Formål som normalt faller utenfor styrets prioriteringer;
• Det gis ikke tilskudd til løpende drift, lønn, reiseutgifter og tradisjonell veldedighet.
• Det gis ikke støtte til "eget erverv".
• Kostnader til dugnad inngår ikke i vår prosjektstøtte med mindre kostnadene kan utgiftsføres.
• Prosjekter som allerede er igangsatt eller gjennomført før innsendt søknad, vil ikke bli vurdert.
• Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv «Ta et tak» til samme prosjekt.

Les mer og søk elektronisk på stiftelsen-uni.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Stiftelsen UNI