Hamar kommunes støtteordninger

Hamar kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hamar kommune.

Les mer om Hamar kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Hamar kommune
Støtteordninger (5)
logo
Signe Funders legat

Legatet skal gi støtte til økonomisk vanskeligstilte, samt støtte til ferieopphold for eldre og funksjonshemmede.

Ta kontakt med Hamar kommune for å søke støtte fra legatet.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til skogbruk og landbruk

Hedmarken landbrukskontor saksbehandler en rekke tilskudd innenfor skogbruk og landbruk:

• Produksjonstilskudd

• Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt

• Statstilskudd til skogsbilveger

• SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)

• Tilskudd til tiltak i beiteområder

• Tilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket (RMP)

• Erstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i honningproduksjon

• Erstatning for skader på husdyr drept av fredet rovvilt

• Tilskudd til beitelag (Organisert beitebruk)

• Melkekvote på ku for nyetablering

• Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord

• Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Les mer om de ulike orningene på hamar.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Hamarprisen

Regler for utdeling av Hamarprisen

• Hamar kommune deler årlig ut Hamar-prisen til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar.
 
• Prisen deles ut på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur og/eller samfunnslivet. Prisen kan tildeles som reisestipend når den tildeles en person.
 
• Beløpets størrelse fastsettes hvert år i budsjettet.
 
• Utdelingen skjer ved et kulturarrangement.
 
• Det skal kunngjøres i lokalavisene at begrunnede forslag til kandidater kan sendes kulturkontoret innen angitt tidsfrist.
 
• Formannskapet avgjør på fritt grunnlag om prisen skal deles ut og i tilfelle til hvem, men er ikke bundet av de innkomne forslag.
 
• Sammen med prisen utdeles et diplom som undertegnes av ordføreren og kultursjefen.

Les mer på hamar.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler - tilskudd til kulturarbeid

Gjennom støtteordningene på kulturområdet, ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt.

Målgruppen er Frivillige lag og kulturinstitusjoner, regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen med flere.

Det kan søkes om tilskudd til:

• Oppstartstilskudd

• Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

• Arrangementstilskudd

• Anlegg (spillemidler)

• Anleggstilskudd

• Tilskudd til integreringstiltak

Les mer og søk elektronisk på hamar.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Trygt hjem - taxi for ungdom

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Ordningen gjelder i tidsrommet:
• natt til lørdag og natt til søndag gjennom hele året
• i forbindelse med høytider og spesielle arrangementer etter nærmere retningslinjer

For å bestille taxi, ring «Trygt Hjem» -nummer 62 58 88 88.

Les mer på hamar.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post