Hamar kommunes støtteordninger og legater

Beskrivelse kommer snart - dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Hamar kommunes støtteordninger og legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Bokhandler M. Gravdahl, hustru Ragni Marie og Amtmann Heidmans legat

Dette legatet er administrert av Hamar Katedralskole. Det har dessverre ikke vært overskudd til noen utbetaling de siste årene.

Private / enkeltpersoner
logo
Signe Funders legat

Here you must add the general description of the grant.

Please keep in mind this is not an annoucement, but a general description of the grant that will always be published.

Therefore you should not add application deadline dates etc. here, but just a general presentation.

Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til kulturarbeid

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet, ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i.


Aktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering.
Føring for ordningen er nedfelt i kommunens overordnede styringsdokumenter.


Det kan søkes om tilskudd til:


1. Oppstartstilskudd - Fortløpende
2. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Frist 15. april
3. Kunst- og kulturtiltak - Fortløpende
4. Festivaler - 15. oktober året før
5. Nærmiljøtiltak - 15. april
6. Anlegg (spillemidler) - Søknadsskjema finner du ved å gå inn på Kulturdepartementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk - Kommunens frist 1. oktober
7. Anleggstilskudd - Frist 1. oktober
8. IMDI-midler

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post