Grue kommunes støtteordninger

Grue kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Grue kommune.

Les mer om Grue kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturstipend

Stipendet skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater. Både enkeltpersoner og grupper har anledning til å søke.

Stipendet er beregnet på ungdom i aldersgruppen 13-29 år som bor eller har tilknytning til Grue kommune. Stipendets størrelse er inntil kr. 15.000,-.

Retningslinjer for kulturstipend i Grue kommune finner du her:

https://www.grue.kommune.no/getfile.php/13445128-1551883115/Filer/Grue/Kultur%20og%20fritid/Retningslinjer%20Kulturstipend%20oppdatert%20juli%202016.pdf

Søknadsfrist: 1. desember hvert år
Søknaden skal begrunnes og sendes Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær. Du kan også sende søknaden på e-post: post@grue.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

tipendet skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater. Både enkeltpersoner og grupper har anledning til å søke.

Stipendet er beregnet på ungdom i aldersgruppen 16-25 år som bor eller har tilknytning til Grue kommune. Stipendets størrelse er inntil kr. 15.000,-.


Retningslinjer for idrettsstipend finner du på grue.kommune.no

Søknadsfrist: 1. desember hvert år


Søknaden skal begrunnes og sendes Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær. Du kan også sende søknaden på e-post: post@grue.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetstilskudd for lag og foreninger

Det kan søkes om aktivitets- og kulturtilskudd (kulturmidler) til lag og organisasjoner. Grue kommune vil bidra til å fremme og spre ulike typer aktiviteter, som på en eller annen måte engasjerer personer i Grue. Det legges særlig vekt på aktiviteter for barn og unge.

Søknadsskjema og retningslinjer:


Bruk digitalt søknadsskjema og les retningslinjer på grue.kommune.no

Søknadsfrist: 1. april hvert år

Organisasjoner og foreninger
logo
Grue kommunale næringsfond

Grue kommunale næringsfond skal benyttes til å støtte tiltak som kan fremme etablering og videreutvikle bedrifter for å skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst i kommunen.


Næringsfondet skal rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Det kan søkes om støtte til følgende:

Bedriftsutvikling: Etablererstipend, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser.
Investeringer i bedriften: Investeringer i spesialutstyr (ikke lett omsettelig). 


Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld, til aksjekapital eller til å dekke ordinær drift (inkludert lønnskostnader) av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etablering av prosjektet.

Søknad og søknadsfrist
Alle søknader om støtte til Grue kommunes næringsfond skal fremmes via www.regionalforvaltning.no 

Søknaden skal inneholde forretningsplan, prosjektbeskrivelse med oversikt over aktiviteter og milepæler (dersom det er gjelder støtte til prosjekt), driftsbudsjett og investeringsbudsjett, samt regnskap (hvis det foreligger). 

Søknadsfrister: 15. april og 15. november hvert år
Søknader behandles løpende.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post