Anthonstiftelsen støttet i 2019 Tøyen Unlimited med 200 000 kroner

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Prosjektet er en ønsket utvidelse av Tøyen Unlimiteds Ung prosjekt. Vi ønsker å tilrettelegge for Oslo ungdom å bruke sosialt entreprenørskap som et samfunnsendrende verktøy  for dem og deres nabolag.

Beskrivelse av organisasjonen

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Tøyen gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring