Rendalen kommunes legater og støtteordninger

Rendalen kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige stipend, legat og andre tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rendalen kommune.

Les mer om Rendalen kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (11)
logo
Rendalen skoglegat

Legatets formål er støtte til arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune.

Ordfører i Rendalen kommune er legatets styreleder.

Felles for legater ført av Rendalen kommune:
• Søknadsfrist 1. november.
• Søknad sendes Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1,
2484 Rendalen,
E-post: postmottak@rendalen.kommune.no
• Det er ikke egne søknadsskjema for søknad om legatmidler.
• Vennligst oppgi navn, adresse og bankkontonummer i søknaden
(i tilfelle evt. utdeling).
• Der ordfører er styreleder, vil utdeling av evt. midler skje på nyåret
(ca. mars måned).

Privatpersoner
logo
Rendalen pleie-, omsorg- og sosiallegat

Legatets formål er å støtte arbeid innenfor pleie-, omsorg-, helse- og sosialområder i Rendalen kommune.

Ordfører i Rendalen kommune er styreleder.

Felles for legater ført av Rendalen kommune:
• Søknadsfrist 1. november.
• Søknad sendes Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1,
2484 Rendalen,
E-post: postmottak@rendalen.kommune.no
• Det er ikke egne søknadsskjema for søknad om legatmidler.
• Vennligst oppgi navn, adresse og bankkontonummer i søknaden
(i tilfelle evt. utdeling).
• Der ordfører er styreleder, vil utdeling av evt. midler skje på nyåret
(ca. mars måned).

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rendalen barne- og ungdomslegat

Legatets formål er å yte støtte til ungdom under utdanning og barne- og ungdomsarbeid i Rendalen kommune.

Legates styreleder er ordfører i Rendalen kommune.

Felles for legater ført av Rendalen kommune:
• Søknadsfrist 1. november.
• Søknad sendes Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1,
2484 Rendalen,
E-post: postmottak@rendalen.kommune.no
• Det er ikke egne søknadsskjema for søknad om legatmidler.
• Vennligst oppgi navn, adresse og bankkontonummer i søknaden
(i tilfelle evt. utdeling).
• Der ordfører er styreleder, vil utdeling av evt. midler skje på nyåret
(ca. mars måned).

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rendalen sang- og musikklegat

Legatets formål er å støtte arbeid innenfor sang- og musikklivet i Rendalen kommune.

Ordfører i Rendalen kommune er legatets styreleder.

Felles for legater ført av Rendalen kommune:
• Søknadsfrist 1. november.
• Søknad sendes Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1,
2484 Rendalen,
E-post: postmottak@rendalen.kommune.no
• Det er ikke egne søknadsskjema for søknad om legatmidler.
• Vennligst oppgi navn, adresse og bankkontonummer i søknaden
(i tilfelle evt. utdeling).
• Der ordfører er styreleder, vil utdeling av evt. midler skje på nyåret
(ca. mars måned).

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ingeborg Ruth og Rode R. Wardenærs mindelegat

Legatets formål er bevaring og fremme av kulturminner for Øvre Rendal.

Ordfører i Rendalen kommune er legatets styreleder.

Felles for legater ført av Rendalen kommune:
• Søknadsfrist 1. november.
• Søknad sendes Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1,
2484 Rendalen,
E-post: postmottak@rendalen.kommune.no
• Det er ikke egne søknadsskjema for søknad om legatmidler.
• Vennligst oppgi navn, adresse og bankkontonummer i søknaden
(i tilfelle evt. utdeling).
• Der ordfører er styreleder, vil utdeling av evt. midler skje på nyåret
(ca. mars måned).

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rendalen kirkelegat

Legatets formål er vedlikehold og utsmykning av kirkene og kirkegårdene i Rendalen.

Styreleder i legatet er sognepresten i Rendalen kommune.

For søknad til legat som føres av andre enn Rendalen kommune, må styreleder i
aktuelt legat kontaktes.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Marie Sjølies legat

Til trivselstiltak, nyanskaffelser og utstyr. Fortrinnsvis skal midlene benyttes til Rendalen sjukehjem, men kan også benyttes til andre formål innenfor kommunale botilbud for eldre, pleietrengende og syke.

For søknad til legat som føres av andre enn Rendalen kommune, må styreleder i aktuelt legat kontaktes.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Karl Øvergaards minne legat

Til opphjelp av smånæringer, fortrinnsvis landbruksrelaterte, og næringsliv for øvrig i Rendalen.

For søknad til legat som føres av andre enn Rendalen kommune, må styreleder i legatet kontaktes.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Morten Romenstads aktivitetsfond

Legatets formål er å yte støtte til funksjonshemmede barn og unge opptil 22 år som er bosatt i Rendalen.

For søknad til legat som føres av andre enn Rendalen kommune, må styreleder i legatet kontaktes.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rendalen kommunes ungsomsstipend

Rendalen kommunes ungdomsstipend har som formål å hjelpe frem unge talenter. Stipendet er på 20 000 kroner og skal tildeles unge og lovende personer fra og med 13 til og med 25 år.

Statuttene er slik: (vedtatt i Rendalen kommunestyre)
 Rendalen kommune har innstiftet et stipend på 20 000 kroner. Stipendets betegnelse er Rendalen kommunes Ungdomsstipend, og det kan utdeles en gang i året.


 Stipendet har som formål å hjelpe frem unge talenter. Stipendet skal tildeles unge og lovende personer fra og med 13 til og med 25 år. Det skal være en inspirasjon til videre innsats, og en anerkjennelse for den interesse som er vist innenfor kulturelle aktiviteter. Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og utvidede kulturbegrep – herunder områdene sang og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett/sport.


 Stipendet er ment som en anerkjennelse av det arbeidet som er utført, og skal brukes til videreutvikling innenfor området. Søknad og forslag på kandidater skal gjelde for ungdom fra Rendalen kommune, eller som gjennom sin aktivitet er knyttet til kommunen.


 Formannskapet kan se bort fra innkomne forslag og søknader, og på fritt grunnlag avgjøre om og hvem som skal få stipendet.


 Stipendet bekjentgjøres gjennom kommunale informasjonskanaler og lokale oppslag. Søknadsfrist er 1. april, og tildeling av stipend skal skje i løpet av samme år.

 Søknader sendes Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen, helst elektronisk til postmottak@rendalen.kommune.no innen fristen 1. april.

Tildeling foretas av formannskapet i løpet av året

Privatpersoner
logo
Studentstipend

Du kan søke fra det året du fyller 20.
Stipendet er på kr.5.000,- pr. studieår og utbetales i nov/des.
I tillegg vil kommunen arrangere et årlig treffpunkt for denne aldersgruppa. Info om arrangementet 2020 kommer senere.
Vi håper at dere unge utsetter flyttemelding og at dere opprettholder god kontakt med kommunen og hverandre. Kanskje det også vil inspirere til seinere bosetting, både med partner og barn.

For å motta Studentstipend må du:
- ha bostedsadresse i Rendalen kommune i Folkeregisteret ved telledato 1.juli
- fortelle oss hvor og hva du studerer
- gi oss mail-adressen og bankkontonummeret
- sende søknad innen fristen, 1.oktober, se Om Rendalen/Skjema/Økonomi

Du finner søknadsskjema på rendalen.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post