Os kommunes priser og støtteordninger

Os kommune tilbyr ulike støtteordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på om du jobber eller bor i Os kommune.

Les mer om Os kommunes priser og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturprisen

Kulturprisen og Ungdommens kulturpris deles ut annethvert år.

Prisen er på kr 10.000,- med diplom og overrekkes i Vintervukku eller ved annet egna arrangement.

Statutter for kulturprisen:

1. Prisen går til personer, lag eller foreninger som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen, eller som har bidratt til å gjøre Os kjent ut over regionens grenser på det kulturelle området. Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning, og alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige. Foruten enkeltpersoner kan lag eller sammenslutninger være aktuelle kandidater.
2. Den kommunale kulturprisen er på kr 10.000 med diplom. Prisen deles ut av ordfører ved egnet arrangement, fortrinnsvis under Vintervukku.
3. Formannskapet bestemmer hvem som skal få prisen. Forslag på priskandidater lyses ut en gang i året med frist 1. februar .

Utdeling skjer kun hvis det er aktuelle kandidater som oppfyller statuttene for tildeling. Formannskapets avgjørelse er endelig og er ikke gjenstand for prøving eller krav om begrunnelse.

Les mer på kommunens egne nettsider os.kommune.no

logo
Ungdommens kulturpris

Prisen deles til ungdom, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder for andre ungdommer og som har gjort seg bemerket innenfor det kulturområdet de har valgt å satse på. Kandidatene vurderes innenfor hele kulturområdet, som sang- og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Ungdommens kulturpris er på kr 10.000 med diplom. Det er formannskapet som bestemmer hvem som skal få prisen.

Kulturprisen og Ungdommens kulturpris deles ut annethvert år og overrekkes i Vintervukku eller ved annet egna arrangement.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturformål

 forutsetning for tilskudd av kommunale kulturmidler er at lag- og organisasjoner innarbeider i sine vedtekter punkter som går på forhold til rus, mobbing og rasisme. Dersom organisasjonen unnlater å ta disse retningslinjene inn i vedtektene, og følger opp med aktiv handling, vil det ikke bli gitt kulturmidler til organisasjonen.


- Rus: I alle sammenhenger hvor barn og ungdom er involvert, skal voksne ledere og medlemmer avstå fra bruk av alle typer rusmidler. Voksne ledere og medlemmer skal framheve holdninger som tilsier at ingen av medlemmene skal bruke rusmidler ti forbindelse med reiser og arrangement i organisasjonese regi, når barn og unge deltar.

- Mobbing: Ledere og medlemmer i organisasjonen har felles ansvar for at enkeltmedlemmer og/eller grupper ikke utsettes for mobbing og vold av andre medlemmer eller utenforstående grupper.

- Rasisme: Organisasjonen skal være åpen og inkluderende for alle uansett etnisk tilhørighet og tro.

- For alle punktene: Retningslinjer for alle punktene skal tas opp med, og gjøres tilgjengelig og forståelig for alle i organisasjonen. Organisasjonen skal arbeide aktivt med holdningsskapende arbeid i forbindelse med de tre punktene. Dersom ikke retningslinjene følges, skal ansvarlige i organisasjonen straks gjennomføre nødvendige tiltak


Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Fast årlig søknadsfrist for hovedtildeling av midler er 1. april. Les mer på os.kommune.no
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

Denne tilskuddsordningen fra Miljødirektoratet skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. 


Søknadsfrist 1. februar 


Hvem kan søke?

-Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
-Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv

Les mer på os.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Os kommunes priser og støtteordninger