Flatanger kommunes støtteordninger

Flatanger kommune deler ut midler innen kultur og næringsliv. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Flatanger kommune.

Les mer om Flatanger kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Stipend til unge utøvere innen kultur

Flatanger kommune deler hvert år ut stipend til unge utøvere innen kultur. Det er satt av kr. 10.000,- til dette på inneværende budsjettår.

 
Formål
​Støtte ungdom som ønsker å satse på et høyerer nivå innenfor kulturfeltet.


Målgruppe
Kulturutøvere i aldersgruppa 15-30 år.


Kriterier
Det kan gis en pengegave til enkeltpersoner eller samlet gruppe for å ha utført en spesiell innsats for kulturlivet. Enkletpersoner kr. 500,-. gruppe kr. 1500,-.

Det gis reisetilskudd til enkeltpersoner eller samlet gruppe til dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse på arrangement eller aktiviteter av nasjonal eller internasjonal karakter. Reisetilskuddet utgjør 25% av totale reisekostander og er beregnet oppad til kr. 5000,-.

For begge tilskuddene gjelder at søker må være bosatt i, eller på annen måte ha tilknytning til Flatanger kommune.


Søknadsfrist
Pengegave for spesiell innsats: ingen søknadsfrist.

Reisetilskudd: søknadsfrist 1.desember hvert år.

Søknader sendes til Flatanger kommune, kulturkontoret, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger og merkes "Stipend unge utøvere".

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Beskrivelse

Lag/foreninger som aktiviserer barn/ungdom prioriteres. Lagene bør tilstrebe å gi tilbud til personer med bistandsbehov. Kulturaktiviteter i nærmiljøene prioriteres. Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet.


Målgruppe

Alle lag/foreninger som er aktive, har et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold.


Vilkår

A) Ca. 50 % fordeles organisasjoner som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn/ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene tilknyttet dette.

B) Ca. 10 % fordeles i grunnstøtte til organisasjoner med et minimum av aktivitet, som har et ideelt formål og som ved søknaden dokumenterer å ha ordnede regnskap m.v.

C) Ca. 10 % fordeles til organisasjoner som ikke faller inn under pkt. A, eller som ut fra en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen .
VeiledningSøknaden må inneholde: regnskap med revisjonsberetning for siste år, årsberetning for siste år, budsjett for inneværende år.

Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden fås ved å kontakte kommunen.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt Næringsfond

Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Flatanger. Fondet skal brukes til å fremme etablering og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Flatanger.

Kontaktinformasjon
Kommunalt Næringsfond for Flatanger kommune
v/Rådmannen, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger
postmottak@flatanger.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post