Miljøringens studentstipend

Miljøringen er et forum for eiere av forurenset grunn og sedimenter. Stipendet skal inspirere studenter innenfor fagområdet til å øke sinemiljøfaglige kvalifikasjoner.

Se mer informasjon på miljoringen.no/medlemskap/miljoringens-studentstipend/

Dette er en redaksjonell oppføring av stipendet for stipendportalen.no.

 

Les mer om Miljøringens studentstipend
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Miljøringens studentstipend

Formål
Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Det kan søkes om støtte til faglig påfyll, som seminarer, konferanser og studiereiser  innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier, presentere resultater eller øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave. 

Tildeling
Søker må beskrive og argumentere for innholdet i aktiviteten det søkes om. Søknaden skrives på eget søknadsskjema, som sendes til post@miljoringen.no, innen 1. mai hvert år. 

Øvre aldersgrense for søkers stipendtildeling er 30 år, og vedkommende må være tatt opp til et masterprogram ved norsk universitet eller høyskole som er relevant for Miljøringens formål og virksomhet.

Styret i Miljøringen vurderer innkomne søknader og tildeler inntil tre stipender per år ut fra formål, faglig innhold og søkers kvalifikasjoner. Stipendutdeling kan utebli dersom styret finner at søknadene ikke kvalifiserer eller mangler tilfredsstillende begrunnelse. Annonsering av hvem som får stipendet skjer medio juni samme år.

Stipendets størrelse
Årlig tildeles inntil kr. 30.000,- fordelt på ett til tre stipender. 

Krav til den som mottar stipendet
Den eller de som mottar stipend må benytte det i samsvar med søknaden innen ett år etter tildeling. Mottakeren må presentere skriftlig eller muntlig hva stipendet er blitt brukt til, ved å holde innlegg på et av Miljøringens temamøter eller lage reisebrev til hjemmesiden.

Les mer på miljoringen.no

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Miljøringens studentstipend

M
For å Inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Miljøringens studentstipend